Hơn 1,25 triệu người trên toàn thế giới cùng ký tên kết thúc ĐCSTQ

Tính đến cuối tháng Bảy năm nay, số người ký tên kết thúc ĐCSTQ đã vượt quá 1,25 triệu người. “Đả đảo ác ma Trung Cộng, tự cứu bảo bình an”.