Trong chuỗi 19 tweet của mình ngày 19/12/2020, Kanekoa (tên nick trên Twitter) đã công bố: “Phân tích thống kê trung lập theo quận của hơn 3.000 quận tại Hoa Kỳ, chỉ rõ rằng tại các quận sử dụng Dominion Voting Systems thì ứng viên Joe Biden nhận được nhiều phiếu hơn 5,6%. ‘Nếu một hệ thống các máy tính được sử dụng với mục đích gian lận kết quả bầu cử… thì chính là sẽ cho ra kết quả thống kê như vậy.’”

Nguồn: verifiedvoting.org

Đây là phân tích thống kê hoàn toàn trung lập, không phụ thuộc vào bất kỳ nhân tố khác như đảng phái, quan điểm chính trị, địa phương, v.v.

Sơ đồ thứ nhất, tweet thứ 4 trong chuỗi tweet nêu trên, là chung toàn bộ hơn 3.000 quận. Trục hoành của sơ đồ là dự kiến về ứng viên Biden (predicted Biden), còn trục tung là thực tiễn mà ông Biden đạt được (actual Biden). Ví dụ, ở một quận nào đó, trước bầu cử thì điều tra phỏng đoán ông Biden sẽ đạt 40% phiếu nhưng ông thực sự đạt 35%, thế thì trên sơ đồ sẽ có một điểm ở tọa độ (x-y) là (0,40 – 0,35). Sơ đồ chính là các điểm đại diện cho toàn bộ hơn 3.000 quận Hoa Kỳ.

Đường thẳng chính là đường biểu hiện trung tâm của các điểm nói trên, nó phản ánh quan hệ giữa thực tiễn và phỏng đoán. Ví dụ, nếu đường thẳng đó là đường của hàm số y = 0,95x, thế thì có nghĩa ông Biden trên thực tế nhận được ít phiếu hơn dự đoán, nếu là y = 1,05x, thì nghĩa là ông Biden nhận được nhiều hơn dự đoán, còn nếu là đường của hàm số y = x, thì tức là dự đoán hoàn toàn chính xác. Do đó đường này được đặt tên là đường dự đoán (prediction line).

Sơ đồ của tweet thứ 5 là tách riêng các quận mà có sử dụng máy của Dominion, thì hầu hết (78%) các quận này đều nằm trên đường dự đoán nói trên.

Kanekoa cũng chỉ ra rằng không chỉ máy Dominion mà máy Hart cũng có vấn đề tương tự (tweet thứ 6 và 7), và rằng trung bình mỗi quận đó phải thêm cho Biden nhiều hơn 5% ở máy Dominion và 6% ở máy Hart thì mới có thể tạo ra chênh lệch như vậy.

Đó là kết luận thống kê với độ chính xác cao tới 99,9%.

Phân tích mà Kanekoa đưa ra là dựa trên toàn bộ hơn 3.000 quận Hoa Kỳ, và con số các quận dùng máy Dominion/Hart cũng đủ lớn. Nếu chỉ một vài quận thì còn có thể nói là ngẫu nhiên trùng hợp, nhưng nếu con số thống kê đủ lớn, thì đã không thể nói là “trùng hợp” nữa. Theo kết luận dựa trên phân tích thống kê toán học, thì 99,9% là có thể khẳng định máy Dominion/Hart là có gian lận bầu cử. Sơ đồ chỉ ra ở tweet thứ 8 và 9 minh họa rõ hơn nữa bằng cách so sánh cách điểm màu xanh nước biển (các quận khác) và các điểm màu xanh lá cây (các quận dùng Dominion/Hart), đồng thời có vẽ ra 2 “đường dự đoán” và cho thấy 2 đường này chênh lệch xa nhau ngần nào.

Phóng to đồ thị tweet thứ 9, ta sẽ thấy đường màu xanh nước biển là đường “y = 1,00x – 0,0034”, còn đường xanh lá cây là đường “y = 1,02x + 0,05”, tức là thêm ra 2% theo tỷ lệ (độ nghiêng của đường thẳng), và cộng thêm 5,34% số phiếu (trục tung của đồ thị).

Kanekoa chỉ ra trong các tweet tiếp (thứ 10 & 11) rằng đây là phân tích thống kê không phụ thuộc vào địa phương, tình hình chính trị hay đảng phái. (Lưu ý rằng, theo các nguồn tin khác, thì số liệu bị đẩy lên cho ứng viên Biden chủ yếu là ở các bang chiến địa, tức là, con số bị kích lên thật sự là nhiều hơn 5,6% như báo cáo này, vì báo cáo này là cho toàn bộ tất cả Hoa Kỳ).

Các tweet cuối cùng (từ 12 đến 19) là video bài thuyết về vụ việc này và file PDF công bố kết quả nghiên cứu.

“Tính thiên vị của máy Dominion là thấy được [tại các quận Hoa Kỳ] qua quan sát không phụ thuộc vào các nhân tố quan hệ đảng phái, nông thôn hay thành thị… Phân tích thống kê này không phải chỉ dựa vào một vài quận. Chúng tôi là lấy số liệu trên tất cả các quận Hoa Kỳ.” (tweet thứ 2 & 3)

Ngày 3/1/2021, Kanekoa có nhắc lại vấn đề này một lần nữa, và cũng chỉ ra rằng, ngay cả những người của đảng Dân Chủ đã từng có công văn bày tỏ mối quan ngại về máy của Dominion: “Năm 2019, thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Ron Wyden, và Mark Pocan, tất cả đều là của đảng Dân Chủ, đã gửi thư cho Dominion Voting System bày tỏ quan ngại về việc hãng này ‘thiếu minh bạch’, ‘có vấn đề về an ninh’, và ‘vấn đề chuyển đổi phiếu bầu cho ứng viên khác’.”

Bằng kết luận dựa vào phân tích thống kê với độ khẳng định cao tới 99,9% thế này, thì đã thừa đủ cơ sở để mở cuộc điều tra về máy Dominion. Nguồn số liệu cho phân tích này là từ DataScience và BAEDmedia.

Thanh Sơn

Xem thêm: