Tổng thống Joe Biden đang cho thấy ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát mới nhất, dường như cử tri Đảng Dân chủ không mấy hào hứng đón nhận ứng viên tổng thống Biden với chỉ 1/4 cử tri ủng hộ.

Đại học Monmouth từ ngày 16/3 đến 20/3 đã tiến hành khảo sát 542 cử tri đăng ký là cử tri Đảng Dân chủ hoặc nghiêng về Đảng Dân chủ.

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ 25% cử tri Đảng Dân chủ nói ông Biden nên theo đuổi nhiệm kỳ hai. 30% cử tri không đưa ra quan điểm, trong khi có tới 44% cử tri phản đối ông Biden tái tranh cử vào năm 2024.

Mặc dù không hào hứng ủng hộ ông Biden tái tranh cử, cử tri Đảng Dân chủ lại không đồng thuận về một ứng viên thay thế. 51% đáp viên không nêu tên ứng viên họ sẽ ủng hộ.

Với câu hỏi “nếu ông Biden không tranh cử, quý vị sẽ chọn ai làm làm ứng viên tổng thổng của Đảng Dân chủ“, 13% đáp viện chọn bà Kamala Harris, 6% chọn ông Bernie Sanders, 6% chọn ông Pete Buttigieg, 3% chọn bà Elizabeth Warren. Một số chính trị gia Đảng Dân chủ khác chỉ nhận được 1% ủng hộ.

Hơn nữa, cử tri Đảng Dân chủ vẫn tán thành công việc tổng thống ông Biden đang làm với 74% ủng hộ, chỉ có 14% phản đối.

Theo Just the News, ông Patrick Murray, Giám đốc Viện khảo sát của Đại học Monmouth nhận định: “Cử tri Đảng Dân chủ dường như đang bày tỏ rằng họ thích công việc ông Biden đã đang làm, nhưng có lẽ đã đến lúc ông ta nên nghỉ hưu khi hết nhiệm kỳ”.

Xuân Thành