Một cuộc khảo sát do hãng Gallup công bố hôm thứ Ba (8/6) cho thấy lần đầu tiên đa số thành viên Đảng Cộng hòa tại Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính, tăng từ 16% năm 1996 lên 55%.

Gallup thực hiện khảo sát qua điện thoại từ ngày 3/5 đến ngày 18/5. Mẫu khảo sát là 1.016 người trưởng thành tại Mỹ.

Kết quả khảo sát kết luận rằng “những thành viên Đảng Cộng hòa vốn luôn là nhóm đảng phải ít ủng hộ hôn nhân đồng tính nhất, đợt khảo sát này lần đầu tiên thể hiện đa số ủng hộ (55%)”.

Nhìn chung, sự ủng hộ của người Mỹ đối với hôn nhân đồng tính hợp pháp tiếp tục xu hướng tăng lên, hiện là 70% – mức cao nhất trong các khảo sát của Gallup kể từ năm 1996.

Số người Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính trong đợt khảo sát mới nhất này tăng 10% so với kết quả khảo sát năm 2015, thời điểm mà Tối cao Pháp viện đưa ra phán quyết tất cả các tiểu bang phải công nhận hôn nhân đồng tính.

Năm 1996, thời điểm Gallup lần đầu khảo sát về vấn đề hôn nhân đồng tính, chỉ có 27% người Mỹ ủng hộ hành vi trái với giáo lý Công giáo này. Tuy nhiên, sự ủng hộ có xu hướng ngày càng tăng lên theo thời gian và cuối cùng đã đạt mức đa số ủng hộ lần đầu tiên vào năm 2011.

Thành viên Đảng Dân chủ là nhóm ủng hộ hôn nhân đồng tính nhiều nhất. Cuộc khảo sát mới nhất của Gallup cho thấy có tới 83% thành viên Đảng Dân chủ bày tỏ ủng hộ hôn nhân đồng tính hợp pháp. Trong khi đó, số người ủng hộ trong nhóm độc lập chính trị là 73%, tăng nhẹ từ 68% năm 2017 và 71% năm 2020.

Xét về nhóm tuổi, 84% thanh niên Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính, tỷ lệ ủng hộ giảm dần ở các đổ tuổi cao hơn với 72% ở tuổi trung niên và 60% ở người già.

Như Ngọc

Xem thêm: