Theo một cuộc khảo sát gần đây do Just the News Daily thực hiện cùng hãng thăm dò dư luận Scott Rasmussen, đa số cử tri cho rằng truyền thông Mỹ sẽ thân thiện với ông Biden hơn cách mà họ đã ‘đối xử’ với ông Trump.

71% số người được hỏi cho biết “các hãng truyền thông quốc gia sẽ thân thiện với Tổng thống Biden hơn là với Tổng thống Trump.”

Chỉ có 14% người tham gia khảo sát không đồng tình với ý kiến trên và 15% không đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Đây được cho là kết quả sau mối quan hệ gay gắt trong nhiều năm giữa ông Trump và giới truyền thông Mỹ.

Trong suốt những năm từ lúc ông Trump ứng cử cho đến khi làm Tổng thống, các hãng truyền thông lớn đã đặt nhiều điều tiêu cực cho ông, như việc ‘vạch trần’ thuyết âm mưu Trump-Nga. Trong quá trình tại vị, ông Trump cũng đã liên tục chỉ ra rằng các phương tiện truyền thông lớn là không công bằng, thiên vị và thiếu trung thực.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 21-23/01/2021, do Scott Rasmussen tiến hành với 1.200 cử tri đã đăng ký. Phương pháp khảo sát hỗn hợp được sử dụng cho phép cho mọi người có thể tham gia theo cách phù hợp nhất với sở thích và nguồn lực của họ.

Vy An (Theo Just the News)

Xem thêm: