Hơn 2/3 thành viên Đảng Cộng hòa sẽ gia nhập hoặc cân nhắc gia nhập một đảng chính trị mới nếu cựu Tổng thống Donald Trump thành lập và lãnh đạo đảng đó, theo một khảo sát mới của YouGov.

Embed from Getty Images

Trong cuộc khảo sát do YouGov thực hiện từ ngày 5-8/2 với 2.508 người Mỹ trưởng thành, 33% nói họ sẽ gia nhập một đảng ly khai do ông Trump lãnh đạo. Và 37% khác cho biết họ “có lẽ” sẽ gia nhập một đảng mới. Trong khi, 30% nói rằng họ sẽ vẫn ở lại Đảng Cộng hòa.

Ngoài ra, 46% đáp viên xác nhận họ là thành viên Đảng Cộng hòa đã nói họ tin việc đảng này duy trì trung thành với ông Trump là “rất quan trọng”, 27% nói “khá quan trọng”. 50% nói sự trung thành của Đảng Cộng hòa với ông Trump là “không quá quan trọng” và 12% nói là sự trung thành đó là không quan trọng chút nào.

Về việc luận tội ông Trump lần hai tại Thượng viện, 71% người tham gia khảo sát xác nhận là thành viên Đảng Cộng hòa nói rằng các thành viên trong đảng bỏ phiếu ủng hộ luận tội hoặc kết tội cựu tổng thống là những người “bất trung”, trong khi 29% nói rằng hành động đó là theo “nguyên tắc”.

 Cuộc khảo sát của YouGov cũng cho thấy sự thù địch giữa đảng viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

57% người Cộng hòa gọi người Dân chủ là “kẻ thù”, với niềm tin rằng “cuộc sống hoặc toàn bộ lối sống của họ có thể bị đe dọa” nếu những đối thủ Dân chủ chiến thắng. 43% nói người của Đảng Dân chủ là “phe đối lập chính trị”, tức là, người của Đảng Cộng hòa “sẽ không đạt được các chính sách họ muốn” nếu Đảng Dân chủ chiến thắng.

Ngược lại, 41% người Dân chủ gọi người Cộng hòa là kẻ thù và 59% gọi là phe đối lập chính trị.

Đầu tháng này, một cuộc khảo sát của Hill-HarrisX cho thấy 64% thành viên Đảng Cộng hòa nói họ sẽ hoặc la gia nhập hoặc có thể gia nhập “Đảng MAGA” hay “Đảng Ái Quốc” do ông Trump lãnh đạo. 36% đáp viên đã nói có lẽ họ sẽ ở lại Đảng Cộng hòa.

Nếu ông Trump ly khai khỏi Đảng Cộng hòa và thành lập đảng của chính ông, khảo sát cho thấy ông hoàn toàn có thể tạo ra được một đảng chính trị lớn thứ hai tại Mỹ, đẩy Đảng Cộng hòa xuống vị trí thứ ba”, CEO Dritan Nesho của hãng khảo sát HarrisX nói với the Hill.TV.

Như Ngọc