Theo khảo sát mới nhất của NBC News, tỷ lệ tán thành ông Biden đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông bước vào Nhà Trắng hồi tháng 1/2021.

Embed from Getty Images

Chỉ 39% người Mỹ tán thành công việc làm tổng thống của ông Joe Biden, giảm 1% so với tỷ lệ tán thành ông hồi tháng Ba.

NBC News thực hiện khảo sát 1.000 người Mỹ trưởng thành trong các đợt 5-7/5 và 9-10/5.

Cuộc khảo sát của NBC News cũng cho thấy:

* 75% người Mỹ nói đất nước đang bị dẫn đi sai hướng. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử 34 năm thực hiện khảo sát của NBC News, tỷ lệ người Mỹ nói đất nước đi sai hướng là 75% hoặc cao hơn.

* 60% người Mỹ nói phá thai nên luôn luôn là hợp pháp (37%) hoặc nên là hợp pháp hầu như mọi lúc (23%).

* 63% phản đối Tối cao Pháp viện hủy bỏ án lệ Roe v. Wade 1973, phán quyết cho phép phụ nữ được phá thai trên toàn nước Mỹ.

* 30% ủng hộ Tối cao Pháp viện hủy bỏ án lệ Roe v. Wade.

* 33% tán thành cách ông Biden điều hành nền kinh tế Mỹ.

* 41% tán thành cách ông Biden xử lý cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

* 59% tán thành cách ông Biden xử lý đại dịch COVID-19.

* 65% người Mỹ trưởng thành nói thu nhập của gia đình họ đang thấp hơn so với chi phí sinh hoạt.

* 46% cử tri đăng ký nói họ muốn Đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội, và cũng có 46% cử tri đăng ký muốn Đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện.

Chuyên gia thăm dò dân ý Bill McInturff của tổ chức Chiến lược Công luận – đơn vị tham gia thực hiện cuộc khảo sát nêu trên của NBC News cùng với Hiệp hội Nghiên cứu Hart, đánh giá rằng: “[Kết quả cuộc khảo sát] với con số như này là ánh đèn đỏ sáng chói [cho Đảng Dân chủ]. Người Mỹ đang nói cho chúng ta biết bây giờ là tồi tệ như năm 2008”.

Nhưng chuyên gia khảo sát Jeff Horwitt của Hiệp hội Nghiên cứu Hart cho rằng Đảng Dân chủ vẫn đạt được tỷ lệ cân bằng với Đảng Cộng hòa ở câu hỏi đảng nào nên kiểm soát Quốc hội, cả hai đảng đều nhận được tỷ lệ tán thành 46%.

Mức độ mong muốn đảng nào kiểm soát Quốc hội ở mức cân bằng và khoảng cách về mức độ quan tâm đến cuộc bầu cử đã thu hẹp, là rất đáng chú ý”, ông Horwitt nói.