Cuộc thăm dò dư luận mới đây của hãng tin Reuters thực hiện trong tuần từ 27/4 tới 1/5 cho thấy tỉ lệ người Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tăng vọt. Đa số dân Mỹ tín nhiệm ông Trump giải quyết các lĩnh vực như kinh tế Mỹ, lao động & việc làm, chống IS, thuế và nhập cư.

Reuters đưa ra tuyên bố giải thích về cuộc thăm dò vừa thực hiện như sau: “Đây là những phát hiện từ cuộc thăm dò của Ipsos thực hiện cho Reuters từ 27/4 tới 1/5/2018. Cuộc khảo sát lấy mẫu 1.548 người Mỹ trưởng thành từ 18 tuổi, trong đó có 556 người Dân chủ, 579 Cộng hòa, 163 Độc lập và thực hiện bảng hỏi online. Độ chính xác của các cuộc khảo sát online của Reuters/Ipsos được do lường bằng khoảng tin cậy. Trong trường hợp này, cuộc khảo sát lần này có khoảng tin cậy cộng hoặc trừ 2,8 điểm % đối với tất cả người trưởng thành, 4,7 điểm % đối với người Dân chủ, 4,6 điểm % đối với người Cộng hòa và 8,8 điểm % đối với người Độc lập”.

Tỉ lệ ủng hộ ông Trump tăng lên 48%, trong khi tỉ lệ không tán thành đang giảm xuống. (Ảnh qua Breitbart News)

Những người tham gia khảo sát trả lời câu hỏi: “Bạn tán thành hay phản đối về cách ông Donald Trump đang giải quyết các vấn đề sau?”

Cuộc khảo sát đưa ra 14 vấn đề gồm: Kinh tế Mỹ; Chính sách đối ngoại Mỹ; Cải cách Y tế, Lao động và việc làm; Đàm phán với Quốc hội; Xử lý IS; Thương mại quốc tế; Thuế; Tham nhũng; Môi trường; Nhập cư; Cách ông đối xử với kiểu người như tôi; Nỗ lực ông đang làm để đoàn kết đất nước; Vấn đề Nga.

Với mỗi vấn đề nêu trên, người tham gia khảo sát có thể lựa chọn 1 trong 7 câu trả lời, gồm: Rất tán thành; Hơi tán thành; Nghiêng về việc tán thành; Nghiêng về việc phản đối; Hơi phản đối; Rất phản đối; và Không biết.

Tỉ lệ ủng hộ ông Trump cao rơi vào các lĩnh vực kinh tế, việc làm, nhập cư và chống IS. (Ảnh qua Breitbart News)

Kết quả cho thấy tỉ lệ tín nhiệm ông Trump tăng vọt trong hầu hết các lĩnh vực. Trong đó nỗi bật có tới 57% ủng hộ về cách tổng thống điều hành kinh tế Mỹ, 59% tán thành ông Trump giải quyết vấn đề lao động và việc làm, 51% ủng hộ ông xử lý vấn đề nhập cư. Chỉ có 5 trong tổng số 14 lĩnh vực tỉ lệ ủng hộ ông Trump dưới 45%, nhưng cũng không có lĩnh vực nào tỉ lệ ủng hộ dưới 41%.

Sự tăng mức tín nhiệm đột biến này cũng cho thấy ông Trump nhận được 50% ủng hộ từ những người Độc lập, 80% từ những người Cộng hòa và 20% từ Dân chủ, với ít người tuyên bố bản thân họ “không chắc chắn”.

81% người ủng hộ ông Trump là Cộng hòa, 79% người phản đối ông Trump là Dân chủ. (Ảnh qua Breitbart News)

Trong số những người không ủng hộ ông Trump, tỉ lệ lớn là lựa chọn câu trả lời “nghiêng về việc phản đối” trong nhiều vấn đề. Điều này có thể là tốt cho ông Trump vì nó chỉ ra rằng gần 1/5 những người trong liên minh đảng Dân chủ không còn phản đối mạnh mẽ các chính sách của Tổng thống Mỹ đương nhiệm nữa. Tương tự, số lượng người lựa chọn câu trả lời “không biết” trung bình gần 7% có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang ngầm ủng hộ ông Trump.

Tổng quan về kết quả cuộc khảo sát, Reuters cho hay: “Nổi bật nhất là tỉ lệ tán thành Tổng thống Trump hiện tại đạt 48% với tất cả người trưởng thành Mỹ. Nếu tính riêng những người được hỏi là cử tri đã đăng ký bầu cử thì số người tán thành ông Trump là 49% [tương đương với 49% người không tán thành]”.

Với kết quả nêu trên, Reuters tỏ ra thận trọng trong việc thông báo về chiều hướng gia tăng ủng hộ ông Trump. Trong tuyên bố về kết quả khảo sát, hãng tin này nói rằng: “Mọi cuộc thăm dò đều có trường hợp ngoại lệ và theo quan điểm của chúng tôi cuộc thăm dò lần này là như vậy. Vì vậy, mặc dù chúng tôi vẫn báo cáo về các phát hiện này vì lợi ích minh bạch, nhưng chúng tôi sẽ không thông báo về việc bắt đầu một xu hướng mới cho đến khi chúng tôi có thêm dữ liệu để xác thực mẫu khảo sát này”.

Yên Sơn (T/h)

Xem thêm: