Một cuộc thăm dò quốc gia mới của McLaughlin khảo sát 1.000 cử tri được công bố trong tuần này cho thấy, sự lạc quan của cử tri Mỹ trong vài tháng qua khi cho rằng Hoa Kỳ đang đi đúng hướng đã bị đình trệ và có thể một lần nữa quay lại quan điểm cho rằng nước Mỹ đang đi sai hướng.

Embed from Getty Images

Trong vài tháng qua, nhiều cử tri Mỹ hơn cho rằng Hoa Kỳ đang đi đúng hướng, nhưng tháng này quan điểm cho rằng “đang đi sai hướng” với tỷ lệ 48% đã vượt quá quan điểm “đang đi đúng hướng” với tỷ lệ 47%.

Nhận thức này hoàn toàn bị phân cực bởi quan điểm chính trị.

Các cử tri bầu cho ông Biden năm 2020 cho rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng với tỷ lệ 79% đồng ý/16% không đồng ý. Ngược lại các cử tri bầu cho ông Trump năm 2020 lại cho rằng  Hoa Kỳ đang đi sai hướng với tỷ lệ 84% đồng ý/13% không đồng ý.

Điều này cũng đúng khi xét theo đảng phái và hệ tư tưởng.

Tỷ lệ đồng ý/ không đồng ý về việc nước Mỹ đang đi đúng hướng ở những thành viên Đảng Dân chủ là 80%/15% và ở những người theo chủ nghĩa tự do là 75%/20%.

Ngược lại, tỷ lệ đồng ý/không đồng ý về việc Hoa Kỳ đang đi sai hướng ở những thành viên Đảng Cộng hòa là 78%/ 20% và ở những người bảo thủ là 79%/19%.

Tuy nhiên, đối với những cử tri ở giữa, thì quan điểm bi quan cho rằng Hoa Kỳ đang đi sai hướng chiếm chủ đạo hơn. Tỷ lệ đồng ý/không đồng ý với quan điểm bi quan này như sau:

 • Cử tri chưa quyết định về Quốc hội Mỹ: 47%/33%
 • Cử tri độc lập không đảng phái: 55%/39%
 • Cử tri ngoại thành: 53%/44%

Với việc tỷ lệ cử tri có quan điểm “đang đi đúng hướng” bị đình trệ trong khi quan điểm “đang đi sai hướng“ lại tăng lên, khiến cho tỷ lệ cử tri tán thành công việc của ông Biden cũng bị mắc kẹt.

Tháng trước, tỷ lệ tán thành công việc của ông Biden là 56% so với 43% phản đối.

Tháng này, tỷ lệ tán thành là 55% và 44% phản đối, Tương tự, tỷ lệ ủng hộ/ không ủng hộ đối với Biden là 54% và 45%.

Đây là những con số khá tiêu cực đối với một vị tổng thống được truyền thông dòng chính chủ yếu đưa tin tích cực.

Mặc dù cuộc thăm dò đươc thực hiện trước khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thực hiện chuyến đi được chờ đợi từ lâu đến biên giới phía Nam Hoa Kỳ, nhưng tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ đối với bà Harris vẫn giữ ở mức phân cực với tỷ lệ 47% và 48% như tháng trước.

Tỷ lệ cử tri đánh giá tiêu cực và không thích bà Harris:

 • Cử tri độc lập không đảng phái : 44% và 48%
 • Cử tri da trắng: 37% và 59%
 • Cử tri đã kết hôn: 44% và 53%
 • Cử tri nữ: 46% và 49%

Tháng trước, 64% cử tri cho rằng với việc Tổng thống Joe Biden hiện 78 tuổi và 82 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ, thì có khả năng bà Kamala Harris sẽ trở thành tổng thống trước tri ông Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ.

Tháng này, con số gần như tương tự ở mức 63% cho rằng bà Harris sẽ trở thành tổng thống trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ 4 năm. Con số này bao gồm 50% số cử tri đã bầu cho ông Biden và 56% thành viên Đảng Dân chủ.

Nếu ông Biden không tái tranh cử vào năm 2024, bà Kamala Harris vẫn là người dẫn đầu trong số các ứng viên sơ bộ của Đảng Dân chủ với tỷ lệ ủng hộ 31% giảm so với mức 35% của tháng trước, trong khi bà Michelle Obama đã tăng từ 16% lên 19% trong tháng này.

Tất cả các thành viên Đảng Dân chủ khác chỉ có tỷ lệ ủng hộ 5% hoặc thấp hơn.

Ngược lại, cựu Tổng thống Trump vẫn giữa được sự ủng hộ vững chắc và mạnh mẽ của Đảng Cộng hòa dành cho mình:

 • 72% thành viên Đảng Cộng hòa vẫn muốn ông Donald Trump tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.
 • 80% cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa, bao gồm cả những người độc lập bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Công hòa, sẽ ủng hộ cựu Tổng thống Trump làm ứng viên của Đảng Cộng hòa nếu ông tái tranh cử vào năm 2024.
 • 84% đồng ý/12% không đồng ý trong số các cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa, một lần nữa bao gồm cả những người độc lập bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.
 • Nếu cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa là một chiến trường đông đúc với 15 ứng viên, thì ông Trump chiếm lĩnh chiến trường với 55% số phiếu bầu trong khi không có ứng viên nào khác nhận được hai con số. Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida, vốn tuyên bố sẽ không tranh cử chống lại ông Trump, nhận được 9%, cựu Phó Tổng thống Mike Pence được 8%, TNS Ted Cruz và bà Candace Owens được 4% mỗi người, bà Nikki Haley và TNS Mitt Romney được 3% mỗi người và bảy ứng viên khác được 1% mỗi người.

Nếu cựu TT Trump quyết định không tranh cử vào năm 2024, thì kết quả của cuộc đua giữa các ứng viên sẽ trở nên rất khác:

 • Thống đốc DeSantis: 24%
 • Ông Mike Pence: 19%
 • Ông Donald Trump Jr.: 15%
 • TNS Ted Cruz: 6%
 • TNS Mitt Romney: 5%
 • Bà Nikki Haley: 4%
 • Cô Ivanka Trump: 4%
 • Bà Candace Owens: 3%
 • TNS Marco Rubio và Dân biểu Liz Cheney: 2% mỗi người
 • 6 ứng viên khác: 1% mỗi người

Trong một cuộc[thăm dò] về tranh cử tổng thống năm 2024 giữa cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris, ông Trump dẫn đầu 49% so với 45% của bà Harris. Kết quả này tương tự như tháng trước.

Ông Trump nhận được sự ủng hộ của hầu hết số cử tri đã bầu cho ông năm 2020 với tỷ lệ 91% ủng hộ/4% không ủng hộ, đồng thời ông còn nhận thêm sự ủng hộ của 11% số cử tri đã bầu cho ông Biden năm 2020, trong khi bà Harris chỉ nhận được sự ủng hộ của 84% số cử tri đã bầu cho ông Biden.

Ông Trump cũng chiến thắng khi giành được sự ủng hộ của:

 • Cử tri độc lập: 61% – 34%
 • Cử tri da trắng: 59% – 37%
 • Cử tri vùng ngoại ô: 51% – 44%
 • Cử tri nữ: 47% – 47%

Trong những tín hiệu tốt đối với các thành viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ năm 2022 là việc Chủ tịch Hạ viện Pelosi thuộc Đảng Dân chủ hiện có tỷ lệ phản đối rất cao lên đến 58% trong khi tỷ lệ ủng hộ chỉ ở mức 33%.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Schumer của Đảng Dân chủ vẫn có tỷ lệ đánh giá tiêu cực : 33% ủng hộ và 43% không ủng hộ. Đối với phiếu bầu chung cho Quốc hội, Đảng Cộng hòa cũng cao hơn 1 điểm: 47% so với 46% của Đảng Dân chủ.

Về vấn đề điều hành, đa số cử tri (63%) tiếp tục thích mô hình chủ nghĩa tư bản với thị trường tự do so với 17% thích mô hình chủ nghĩa xã hội với chính phủ lớn.

Gần một nửa số cử tri (48%) ủng hộ mô hình chính phủ nhỏ hơn với ít dịch vụ hơn trong khi 37% thích mô hình chính phủ lớn hơn với nhiều dịch vụ hơn.

Số cử tri Mỹ cho rằng nước Mỹ đang suy thoái đã giảm xuống còn 48% trong khi 44% cho rằng Hoa Kỳ không suy thoái. Phân nửa cử tri (50%) cho rằng nền kinh tế Mỹ tốt hơn trong khi chỉ 41% cho rằng nó đang tệ hơn.

Trong các câu hỏi do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông đề xuất liên quan rất nhiều đến cuộc tranh luận quốc gia hiện nay của Đảng Dân chủ khi muốn thông qua một luật cử tri quốc gia nhằm thay thế cho các luật liêm chính bầu cử của các tiểu ban, thì chỉ có 17% cử tri cho rằng việc yêu cầu cử tri cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ khi bỏ phiếu là không hợp lý và là một hình thức đàn áp cử tri, trong khi 78% cử tri nói rằng yêu cầu này là hợp lý và là một phương pháp hợp lệ để đảm bảo tính liêm chính của bầu cử.

Các cử tri Mỹ gốc Phi cho rằng yêu cầu này là hợp lý với tỷ lệ 72% đồng ý/21% không đồng ý. Tương tự tỷ lệ này ở các cử tri gốc Tây Ban Nha là 73% đồng ý/21% không đồng ý.

Ở một vấn đề ít công khai hơn là việc Đảng Dân chủ đề xuất dự luật bầu cử liên bang mới về việc tài trợ tiền của người đóng thuế cho các chiến dịch vận động tranh cử, có tới 77% số cử tri cho rằng các ứng viên nên thanh toán cho các chiến dịch vận động tranh cử của họ bằng số tiền mà họ tự huy động được, trong khi chỉ có 15% nghĩ rằng chính phủ liên bang nên cung cấp cho các chính trị gia phần lớn số tiền cần thiết để tài trợ cho các chiến dịch vận động chính trị.

Với tỷ lệ 69% đồng ý/22% không đồng ý các cử tri Đảng Dân chủ thậm chí cho rằng các chính trị gia nên huy động tiền của chính họ. Các cử tri theo chủ nghĩa tự do cũng có ý kiến giống như vậy với tỷ lệ 68% đồng ý/25% không đồng ý

Về vấn đề việc làm suốt đời cho các giáo sư biên chế của trường đại học, đa số cử tri (82%) cho rằng các trường đại học và cao đẳng nên bãi bỏ biên chế (35%) hoặc giới hạn biên chế bằng cách gia hạn vài năm một lần (47%). Chỉ có 11% cử tri ủng hộ biên chế suốt đời.

Khi được hỏi về việc Tổng thống Biden cho rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ gây nguy hiểm cho Thỏa thuận Hòa bình Ireland, hầu hết cử tri Mỹ (58%) cho rằng Tổng thống Biden không nên áp đặt ý kiến của mình đối với vấn đề này của Anh trong khi Anh vẫn ủng hộ thỏa thuận hòa bình Ireland. Chỉ 29% cử tri đồng ý với ông Biden.

Cuối cùng, đa số cử tri Mỹ (56%) không tán thành bất kỳ quyết định nào của Quốc hội Mỹ để tái gia nhập Thỏa thuận Hạt nhân Iran, vốn sẽ mang lại cho Iran hàng tỷ đô la từ việc dỡ bỏ trừng phạt, đồng thời  ngăn cản việc thanh tra hạt nhân của Mỹ, cũng như cho phép Iran làm giàu uranium.

Chỉ 30% cử tri Mỹ tán thành. Các thành viên Đảng dân chủ có tỷ lệ 49% tán thành và 35% phản đối. Ngược lại, các cử tri độc lập không đảng phái có tỷ lệ không tán thành 61% và tán thành 25%. Tương tự, các thành viên Đảng Cộng hòa không tán thành 75% và tán thành 15%.

Ông John McLaughlin đã làm việc chuyên nghiệp với tư cách là nhà tư vấn chiến lược và là nhà thăm dò dư luận trong hơn 35 năm. ông Jim McLaughlin là một chuyên gia về dư luận được công nhận trên toàn quốc [Hoa Kỳ], một nhà tư vấn chiến lược và là một nhà chiến lược chính trị, người đã giúp bầu ra một Tổng thống Mỹ, các Bộ trưởng quan trọng, một Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, và một Chủ tịch Hạ viện.

Gia Huy (Theo Newsmax)

Xem thêm: