Một báo cáo thăm dò dân ý qua hình thức trực tuyến do hãng Scott Rasmussen công bố gần đây cho thấy đại đa số cử tri Mỹ phản đối các chính sách điều hành đất nước của chế độ Trung Quốc cộng sản và muốn Mỹ phải phản ứng.

Embed from Getty Images

Khảo sát do Scott Rasmussen công bố cuối tuần qua chỉ ra rằng 80% đáp viên là các cử tri đã đăng ký nói rằng Mỹ nên buộc chế độ Trung Quốc cộng sản phải chịu trách nhiệm về việc họ sử dụng lao động nô lệ.

Cuộc khảo sát 1.200 cử tri Mỹ cũng cho thấy 66% đáp viên tin rằng điều quan trọng là Mỹ phải buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương.

Về chính sách đối ngoại của Mỹ, 65% đáp viên ủng hộ cấm chính phủ Mỹ tham gia vào các thỏa thuận hợp tác với bất kỳ tổ chức nào phụ thuộc vào việc sử dụng lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. 15% đáp viên phản đối lệnh cấm này và 19% không đưa ra quan điểm chắc chắn.

Cũng theo kết quả khảo sát, 62% đáp viên tin rằng nên ban hành luật để đối phó với các công ty ở Mỹ có hoạt động mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm nào do lao động cưỡng bức tại các trại tập trung ở Trung Quốc làm ra.

Đáng lưu ý, khảo sát cho thấy 58% đáp viên tin rằng hệ thống chính trị và chính quyền Mỹ là ưu việt về mặt đạo đức hơn hệ thống chính trị và chính quyền Trung Quốc. Chỉ 16% đáp viên phản đối quan điểm này.

Scott Rasmussen thực hiện cuộc khảo sát nêu trên cùng với RMG Research từ ngày 8/11 đến ngày 11/11.

Xuân Thành

Xem thêm: