Theo cuộc khảo sát gần đây của CBS News/YouGov, đại đa số cử tri Đảng Cộng hòa vẫn ủng hộ ông Donald Trump và các chính sách của ông.

Embed from Getty Images

Các cử tri Đảng Cộng hòa tin rằng Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump là hình mẫu mà Đảng Cộng hòa cần phải học theo trong cách xử lý nhiều vấn đề khác nhau.

Chẳng hạn, 89% tin vào việc làm theo tấm gương ông Trump về các vấn đề kinh tế, và 80% nói chúng ta cần học theo cách thức lãnh đạo của ông Trump.

Nhìn các vấn đề sâu hơn nữa, 88% nói lập trường của ông Trump về các vấn đề nhập cư cần được học theo, và 73% đáp viên cho rằng cựu tổng thống đặt ra hình mẫu về việc xử lý các vấn đề chủng tộc.

Liên quan đến cánh tả và truyền thông, 69% nói ông Trump đặt ra hình mẫu về cách đối xử với cánh tả và 77% đồng ý với cách ông Trump ứng xử với truyền thông. Có đến 88% cử tri Đảng Cộng hòa cho rằng truyền thông báo cáo về Đảng Cộng hòa không công bằng.

Về việc Đảng Cộng hòa truất phế vai trò lãnh đạo của Dân biểu Liz Cheney (bang Wyoming) tại Hạ viện, 80% cử tri của đảng này (những người biết về thông tin phế truất) biểu thị thái độ đồng tình. Trong đó, 52% những người đồng tình phế truất bà Cheney cho rằng bà ta bị loại bỏ vì không ủng hộ ông Trump và 69% cho rằng bà ta không đưa ra thông điệp đồng nhất với đảng.

34% đáp viên tin rằng những thành viên Đảng Cộng hòa không trung thành với khối cử tri cở sở của đảng nên bị trừng phạt.

Ngoài ra, cuộc khảo sát cho thấy 67% cử tri Đảng Cộng hòa tin rằng Tổng thống Joe Biden không phải là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Cuộc khảo sát này cũng đã hỏi các đáp viên về chiến lược của Đảng Cộng hòa cho việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 và kỳ bầu cử mới năm 2024. 53% nói Đảng Cộng hòa cần tập trung vào “thông điệp” để tìm thêm người bỏ phiếu cho các ứng viên Đảng Cộng hòa. Khảo sát cho biết thêm rằng Đảng Cộng hòa “nên nói với công chúng về các chính sách và các ý tưởng phổ biến, và họ sẽ chiến thắng nếu càng nhiều người được nghe về những chính sách và ý tưởng này”.

Cuộc khảo sát của CBS News/YouGov được thực hiện trong thời gian từ 12/5 đến 14/5, đặt câu hỏi đối với 951 cử tri tự xác nhận là thành viên Đảng Cộng hòa vốn đã tham gia vào một cuộc khảo sát trước đó của CBS News năm 2021. Sai số của cuộc khảo sát này là +/- 3,5 điểm phần trăm.

Như Ngọc

Xem thêm: