Hầu hết cử tri Mỹ nói rằng trường học nên dạy “các giá trị truyền thống của văn minh phương Tây”, trong đó hơn một nửa cử tri nói việc dạy giá trị truyền thống đó là rất quan trọng, theo khảo sát mới nhất của Rasmussen.

Embed from Getty Images

Trong một cuộc khảo sát 1.000 cử tri trên khắp nước Mỹ, Rasmussen phát hiện rằng đại đa số đáp viên nói rằng việc các trường học dạy học sinh, sinh viên “các giá trị truyền thống của văn minh phương Tây” là khá quan trọng và rất quan trọng.

Tổ chức khảo sát uy tín này cho biết con số khảo sát về chủ đề dạy giá trị truyền thống là “gần như không thay đổi” từ năm 2017 và đã duy trì ở mức ổn định từ năm 2013.

Quan điểm của cử tri Mỹ về tầm quan trọng của dạy các giá trị truyền thống của văn hóa phương Tây trong trường học qua các năm như sau:

Năm 2021:

• 78% nói nó là khá quan trọng và rất quan trọng
• Trong đó 51% nói nó là rất quan trọng

Năm 2017:

• 79% nói nó là khá quan trọng và rất quan trọng
• Trong đó 51% nói nó là rất quan trọng

Năm 2015:

• 83% nói là quan trọng

Trong cuộc thăm dò dân ý mới nhất, Rasmussen đã khảo sát 1.000 cử tri trên khắp nước Mỹ vào ngày 6/7/2021. Sai số của khảo sát này là +-3%.

Xuân Thành

Xem thêm: