Hãng thăm dò dư luận FiveThirtyEight dự đoán càng sát ngày bầu cử Đảng Cộng hòa càng tăng cơ hội kiểm soát Thượng viện và khả năng cao lấy lại đa số Hạ viện.

FiveThirtyEight dự đoán Đảng Cộng hòa có 55% cơ hội thắng Thượng viện.

Theo FiveThirtyEight, Đảng Cộng hòa “có khả năng” thắng Thượng viện. Hãng thăm dò này dự đoán Đảng Cộng hòa có 55% cơ hội giành lại quyền kiểm soát Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8/11 tới đây.

Số liệu thăm dò đã chuyển dịch đáng kể trong vài tuần gần đây. Cho đến ngày 15/10, FiveThirtyEight vẫn dự đoán Đảng Dân chủ có 55% cơ hội chiến thắng tại Thượng viện; đến 31/10, hai đảng so kè sít sao, và sau đó Đảng Cộng hòa dần thắng thế hơn.

FiveThirtyEight cũng dự đoán Đảng Cộng hòa khả năng cao lấy lại đa số Hạ viện trong tuần tới. Họ dự đoán Đảng Cộng hòa có tới 84% cơ hội giành quyền kiểm soát Hạ viện sau ngày bầu cử 8/11.

Xuân Thành