Trong khảo sát dư luận mới nhất từ ​​Gallup về quan điểm của công chúng Mỹ đối với đạo đức xã hội Mỹ ngày nay, số lượng kỷ lục người Mỹ trong các lần thăm dò này cho rằng nước Mỹ hiện đang “suy thoái” về giá trị đạo đức, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ.

(Nguồn: Steve Collender/ Shutterstock)

Theo đó, hơn 50% người tham gia thăm dò đánh giá giá trị đạo đức ở Mỹ là “kém”, chỉ 1% cho rằng vẫn ở mức “xuất sắc”, 12% cho rằng “tốt”, và 37% cho rằng “bình thường”.

Tính theo các đảng phái của Mỹ: 72% người Đảng Cộng hòa đánh giá tiêu chuẩn đạo đức của Mỹ là “kém” (con số cao nhất từng thấy về hoạt động thăm dò trong vấn đề này); ngược lại người Đảng Dân chủ có xu thế lạc quan hơn về giá trị đạo đức ở Mỹ với chỉ 36% đánh giá “kém”; trong khi đó đối với nhóm người Mỹ độc lập không theo đảng phái thì có  44%  đánh giá mức độ đạo đức xã hội của Mỹ hiện là “kém”.

Mặc dù quan điểm lâu nay của người Mỹ trong các thăm dò về đạo đức xã hội Mỹ thường cho thấy xu hướng tiêu cực (kể từ năm 2002 đến nay, trung bình có 43% người Mỹ đánh giá mức độ giá trị đạo đức của xã hội Mỹ là “kém”), nhưng hiện nay số người đánh giá “kém” này trong xã hội Mỹ cao hơn bao giờ hết.  

Đối với câu hỏi “Hiện nay bạn nghĩ giá trị đạo đức của Mỹ nói chung đang trở nên tốt hơn hay xấu đi?”, con số khổng lồ lên đến kỷ lục khi 78% người Mỹ nói rằng giá trị đạo đức của Mỹ đang trở nên tồi tệ hơn.

Tuy có sự khác biệt giữa phe Cộng hòa và phe Dân chủ, nhưng nhìn chung xu hướng nhất quán cho rằng đạo đức của người Mỹ đang xấu đi. Thậm chí 68% người Đảng Dân chủ nhận thấy rằng triển vọng đạo đức ở Mỹ là ảm đạm.

Vấn đề hàng đầu của suy giảm đạo đức mà người Mỹ tham gia khảo sát nhìn nhận là “thiếu quan tâm đến người khác”.

Đối với vấn đề sau đó là “phân biệt chủng tộc”, nhìn theo những sự kiện trong vài năm qua của nước Mỹ cho thấy phân biệt chủng tộc hiện là nguyên nhân thứ hai với 8% tổng số người được hỏi đồng ý. Tuy nhiên nếu tính theo đảng phái trong vấn đề này thì số người Đảng Dân chủ (10%) và không đảng phái (8%) thừa nhận vấn đề phân biệt chủng tộc dẫn đến các giá trị đạo đức “kém” của Mỹ cao gấp đôi so với người Đảng Cộng hòa (4%).

Vấn đề thứ 3 và 4 là “thiếu tín ngưỡng hoặc tôn giáo” trong liên quan đến “thiếu đạo đức” thì có tương đồng ở mức 7% trong những người trả lời thăm dò thuộc các đảng phái.

Cuộc thăm dò kết luận: Người Mỹ có cái nhìn bi quan về mức độ đạo đức xã hội Mỹ, trong khi kỳ vọng vào tương lai thì còn ảm đảm hơn. Trong 20 năm qua xu thế bi quan này vẫn là phổ biến, nhưng thái độ tiêu cực về tình trạng đạo đức người Mỹ hiện nay là tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay.

Lý Cao, Vision Times