Theo một cuộc thăm dò mới của Just the News với Scott Rasmussen, phần lớn cử tri Hoa Kỳ cho rằng biến đổi khí hậu “không có thật” hoặc các chính sách liên quan đến khí hậu không nên được thực hiện nếu gây thiệt hại cho kinh tế và việc làm.

Embed from Getty Images

Cụ thể, 41% phần trăm người được hỏi nghĩ rằng “biến đổi khí hậu là có thật nhưng những nỗ lực chống lại nó không nên ảnh hưởng đến cơ hội việc làm hoặc nền kinh tế Hoa Kỳ,” trong khi 13% nghĩ rằng biến đổi khí hậu là “không có thật.”

Các cuộc thăm dò diễn ra giữa hai tuần đầu tiên sau khi ông Biden nhậm chức, trong đó ông đã công bố chương trình nghị sự lấy “biến đổi khí hậu” là trọng tâm. Ông Biden đã cho dừng dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL và có kế hoạch chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái sử dụng, có thể khiến nền kinh tế Mỹ mất hàng triệu việc làm.

Trong khi đó, khảo sát cho thấy 47% cử tri tin rằng biến đổi khí hậu là một hiện tượng có thật và “các chính sách để bảo vệ chống lại nó cần được tăng cường ngay cả khi nó phải trả giá việc làm hoặc khó khăn kinh tế.”

Đáng chú ý, đảng Dân chủ là nhóm chính trị duy nhất trong đó đa số cử tri (66%) tán thành việc “hy sinh việc làm” cho các chính sách khí hậu. Chỉ 25% đảng viên Cộng hòa và 45% đảng viên độc lập cảm thấy như vậy.

Cuộc khảo sát 1.200 cử tri đã đăng ký được thực hiện bởi Scott Rasmussen bằng cách sử dụng phương pháp hỗn hợp từ ngày 28 đến 30 tháng 1 năm 2021.

Thanh Thủy (theo Just The News)

Xem thêm: