Viện Heartland và hãng thăm dò dư luận Rasmussen mới đây đã công bố một bản khảo sát cho thấy cử tri Mỹ ở mọi đảng phái đa số không thích chủ nghĩa xã hội (CNXH) và các ứng viên tổng thống muốn thực hiện chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Embed from Getty Images

Ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Bernie Sanders tự nhận ông là người theo đường lối CNXH. 

Cuộc khảo sát nêu trên lấy mẫu 1000 đáp viên, trong đó có 33% thuộc Đảng Cộng hòa, 37% thuộc Đảng Dân chủ và 30% cử tri độc lập. Khảo sát được tiến hành trong hai ngày 13 và 14/11, dung sai +-3% và mức độ tin cậy 95%.

Kết quả khảo sát cho thấy với câu hỏi hệ thống kinh tế thị trường tự do hay chủ nghĩa xã hội tốt hơn, 69% đáp viên chọn hệ thống thị trường tự do, 12% chọn CNXH và 18% nói không chắc chắn.

Tính riêng các đáp viên thuộc Đảng Cộng hòa, 87% nói chủ nghĩa tư bản thị trường tự do là tốt hơn, và 69% đáp viên độc lập đồng ý điều này. Khảo sát cũng chỉ ra rằng 53% đáp viên thuộc Đảng Dân chủ cho rằng hệ thống thị trường tự do được ưa chuộng hơn CNXH.

Về câu hỏi bầu cho ứng viên tổng thống nào, kết quả khảo sát cho thấy “chỉ 26% cử tri nói họ sẽ bầu cho ứng viên tổng thống xác nhận theo chủ nghĩa xã hội, trong khi 50% nói họ sẽ không bầu cho ứng viên dạng này. Tuy nhiên, trong số các cử tri độ tuổi từ 18 đến 39, 42% nói rằng họ sẽ bầu cho ứng viên tổng thống xã hội chủ nghĩa”.

Cuộc khảo sát này phát hiện rằng hai ứng viên đang cạnh tranh đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ kiên định theo đường lối CNXH là Elizabeth Warren và Bernie Sanders đang không nhận được nhiều sự ủng hộ của cử tri.

20% đáp viên rất ấn tượng với ông Bernie Sanders và 19% đáp viên rất ấn tượng với bà Elizabeth Warren nói rằng họ sẽ không bầu cho ứng viên tổng thống xác nhận là một nhà xã hội chủ nghĩa.

Khảo sát của Viện Heartland và Rasmussen cũng cho thấy cử tri Mỹ không mặn mà với luật kiểm soát súng.

Khi được hỏi liệu họ có ủng hộ “luật cấm cá nhân sở hữu súng trường tấn công”, 49% trả lời có, 43% trả lời không và 8% không chắc chắn.

Trong khi đó, 2/3 đáp viên nói rằng họ không ủng hộ xóa bỏ Tu chính án II, có nội dung bảo vệ quyền được mang vũ khí của người Mỹ.

Như Ngọc

Xem thêm: