Một cuộc thăm dò mới từ Election Insights cho thấy, so với các Đảng viên Cộng hòa, một lượng áp đảo các đảng viên Đảng Dân chủ ở Mỹ coi “Hiến pháp Hoa Kỳ không phải là một tài liệu thích hợp”

Việc thu thập dữ liệu cho cuộc khảo sát của Election Insights diễn ra từ ngày 15/7 – 18/7, khoảng 3 tuần sau khi Tòa án tối cao lật lại án lệ phá thai Roe v. Wade vốn đã hợp pháp hóa việc phá thai ở Hoa Kỳ từ năm 1973 đến nay.

Kết quả cuộc thăm dò ghi nhận 23% số người tham gia khảo sát là đảng viên Dân chủ không còn tin vào Hiến pháp Hoa Kỳ – một văn bản do các vị Cha Lập quốc soạn thảo lần đầu tiên vào năm 1776 và vẫn còn hiệu lực mạnh mẽ tại nước Mỹ đương đại. Trong khi đó, chỉ có 6% số lượng đảng viên Cộng hòa tham gia khảo sát xem Hiến pháp là một tài liệu lỗi thời. 

Trong số những người được thăm dò ý kiến, 46% cho rằng việc thành lập một Công ước Hiến pháp khác sẽ là một “ý tưởng tồi”, tuy nhiên 29% lại ủng hộ quan điểm này.

Nhìn chung, 77% người được hỏi vẫn coi trọng Hiến pháp Hoa Kỳ.

74% người tham gia khảo sát tin rằng Hiến pháp “là một tài liệu tốt, và về cơ bản cần được giữ nguyên vẹn.”

Đối với niềm tin chính trị, 86% người được hỏi xem Hiến pháp là “rất quan trọng” hoặc “có phần quan trọng” đối với lý tưởng của họ.

Chỉ 3% người trả lời cho biết họ không sử dụng, hoặc không còn tin tưởng vào khả năng tồn tại của Hiến pháp.

Về phương diện độ tuổi, 26% số người từ 49 tuổi trở xuống tin rằng Hiến pháp nên được thay thế bằng một văn bản hiện đại.

Ngược lại, 85% cử tri từ 50 tuổi trở lên hoàn toàn ủng hộ các nguyên lý của Hiến pháp hiện nay.

Từ góc độ chủng tộc, 31% cử tri da đen ủng hộ quan điểm xây dựng lại Hiến pháp. Tuy nhiên, con số này vẫn cách rất xa so với người da trắng và người Latinh/gốc Tây Ban Nha, những người ủng hộ áp đảo Hiến pháp hiện hành – với tỷ lệ lần lượt là 78% và 69%.

Vy An (theo Newsmax)