Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Đoàn kết cho Bán đảo Triều Tiên.

Trong thời kỳ trọng yếu của sự chuyển rời lịch sử này trên bán đảo Triều Tiên, phản ánh khát vọng lâu dài của người dân Triều Tiên đối với hòa bình, thịnh vượng và thống nhất, Tổng thống Moon Jae-in của Đại Hàn Dân Quốc cùng Chủ tịch Kim Jong Un của Phái đoàn Ngoại giao Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên đã tổ chức hội đàm thượng đỉnh liên Triều tại Nhà Hòa bình, Bàn Môn Điếm vào ngày 27/4/2018.

Hai nhà lãnh đạo long trọng tuyên bố trước 80 triệu nhân dân Triều Tiên và toàn thế giới rằng sẽ không còn chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên và một thời kỳ hòa bình mới đã bắt đầu.

Hai nhà lãnh đạo, cùng chung cam kết vững chắc để nhanh chóng chấm dứt di sản là sự chia rẽ và đối đầu lâu dài của thời Chiến Tranh Lạnh, để dũng cảm bước tới một thời kỳ mới của sự hòa giải quốc gia, hòa bình và thịnh vượng, và để củng cố cũng như xây dựng mối quan hệ liên Triều trong một thái độ chủ động hơn, tuyên bố tại địa điểm lịch sử Bàn Môn Điếm những điểm sau:

1. Nam và Bắc Triều Tiên sẽ nối lại quan hệ máu thịt của nhân dân và thúc đẩy một tương lai của sự thịnh vượng chung và thống nhất do nhân dân Triều Tiên lãnh đạo, bằng cách tiến triển toàn bộ và toàn diện mối quan hệ liên Triều. Củng cố và xây dựng mối quan hệ liên Triều là khát khao cháy bỏng của toàn bộ dân tộc và là lời kêu gọi cấp bách của thời đại mà không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.

(1) Nam và Bắc Triều Tiên xác nhận nguyên tắc dân tộc Triều Tiên tự quyết định vận mệnh của mình và đồng ý thúc đẩy thời điểm thay đổi lịch sử để tiến triển quan hệ liên Triều bằng cách hoàn toàn thực thi tất cả các thỏa thuận, tuyên bố hiện có, đã được hai bên thông qua cho tới nay.

(2) Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý tổ chức đối thoại và đàm phán ở nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động tại cấp cao và chủ động tiến hành các thỏa thuận đã đạt được tại Thượng Đỉnh.  

(3) Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý xây dựng một văn phòng liên lạc chung với những dân biểu của cả hai phía tại khu Gaeseong để thúc đẩy thảo luận gần gũi giữa hai chính quyền cũng như hợp tác và trao đổi giữa nhân dân hai nước.

(4) Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý khuyến kích nhiều hơn các hoạt động hợp tác, trao đổi, thăm hỏi và liên lạc tại tất cả các cấp để làm mới lại tinh thần hòa giải và thống nhất quốc gia. Giữa miền Nam và miền Bắc, hai miền sẽ khích lệ bầu không khí hữu nghị và hợp tác bằng cách chủ động tổ chức nhiều hoạt động chung trong những ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với cả Nam và Bắc Triều Tiên, chẳng hạn ngày 15/6, ngày mà thành viên từ tất cả các cấp, từ chính quyền trung ương đến địa phương, quốc hội, các đảng chính trị, và tổ chức dân sự sẽ đều tham gia. Về mặt quốc tế, hai miền đồng ý thể hiện tình đoàn kết, tài năng và trí tuệ chung bằng cách cùng tham gia vào các hoạt động thể thao quốc tế, ví dụ ASIAN Games 2018.

(5) Nam và Bắc Triều Tiên đồng thuận nỗ lực nhanh chóng giải quyết vấn đề nhân đạo là hậu quả của sự chia rẽ quốc gia, và triệu tập hội nghị Chữ Thập Đỏ liên Triều để thảo luận và giải quyết nhiều vấn đề trong đó có việc tái hội ngộ các gia đình bị chia rẽ. Theo cách này, Nam và Bắc Triều Tiên đã đồng ý xúc tiến chương trình hội ngộ cho các gia đình bị chia tách nhân dịp Ngày Giải phóng Quốc Gia 15/8 năm nay.

(6) Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý chủ động thực thi các dự án đã đồng thuận trước đó trong Tuyên bố 4/10/2007, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cân bằng và sự thịnh vượng chung của quốc gia. Bước đầu tiên là hai bên đã đồng thuận bước các bước đi thực tế hướng tới việc kết nối và hiện đại hóa đường sắt và đường bộ để sử dụng trên hành lang vận tải phía đông cũng như giữa Seoul và Sinuiju.

2. Nam và Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành các nỗ lực chung nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự sâu sắc và thực sự xóa bỏ nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Giảm bớt căng thẳng quân sự và xóa bỏ nguy cơ chiến tranh là một thách thức to lớn trực tiếp liên quan tới vận mệnh của dân tộc Triều Tiên và cũng là một nhiệm vụ sống còn nhằm đảm bảo đời sống ổn định, hòa bình cho nhân dân.

(1) Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý ngừng hoàn toàn các hành động thù địch chống lại nhau ở tất cả các mặt trận, gồm có đất, trời và biển, vốn là nguồn gốc của xung đột và căng thẳng quân sự. Về phương diện này, hai bên đã đồng thuận biến khu vực phi quân sự thành khu vực hòa bình theo đúng nghĩa bằng cách cam kết cho đến ngày 1/5 năm nay chấm dứt tất cả các hành động thù địch, loại bỏ các phương tiện, trong đó có việc phát sóng qua đài phát thanh và phân phát truyền đơn trong các vùng dọc theo Đường Phân Định Quân Sự.

(2) Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý xây dựng một kế hoạch thực tế nhằm biến các khu vực xung quanh Đường Giới Hạn phía Bắc ở Biển Phía Tây (Biển Hoàng Hải) thành vùng hòa bình hàng hải nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ quân sự bất ngờ và đảm bảo hoạt động đánh cá an toàn.

(3) Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý tiến hành nhiều biện pháp quân sự để đảm bảo sự hợp tác, trao đổi, thăm hỏi và liên lạc lẫn nhau một cách chủ động. Hai miền đồng thuận tổ chức các cuộc gặp thường xuyên giữa các cơ quan quân sự, bao gồm các bộ trưởng Quốc Phòng, nhằm thảo luận và giải quyết ngay lập tức các vấn đề quân sự mà có thể xảy ra giữa hai bên. Về mặt này, hai bên đã đồng ý tổ chức cuộc họp quân sự đầu tiên tại cấp tướng vào tháng 5.

3. Nam và Bắc Triều Tiên sẽ chủ động hợp tác để thiết lập một chế độ hòa bình vững chắc và vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Chấm dứt hiện trạng đình chiến phi tự nhiên và xây dựng một chế độ hòa bình lành mạnh trên Bán đảo Triều Tiên là sứ mệnh lịch sử không thể tiếp tục đình trệ.

(1) Nam và Bắc Triều Tiên tái khẳng định Hiệp ước Không Xâm phạm nhằm loại trừ việc sử dụng bất cứ hình thức vũ lực nào chống lại đối phương, và đồng ý tuân thủ chặt chẽ Hiệp ước này.

(2) Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý tiến hành giải trừ quân bị theo giai đoạn, phù hợp với quá trình giảm bớt căng thẳng quân sự và quá trình xây dựng niềm tin quân sự đạt được tiến bộ có ý nghĩa.

(3) Nhân dịp năm nay là năm kỷ niệm 65 năm Đình Chiến, Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý chủ động theo đuổi các cuộc gặp ba bên, trong đó có hai miền Triều Tiên và Hoa Kỳ, hoặc là cuộc gặp bốn bên bao gồm 2 miền Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc với quan điểm nhằm tuyên bố chấm dứt chiến tranh, biến thỏa thuận đình chiến thành một hiệp ước hòa bình, và xây dựng một chính thể hòa bình vững chắc và vĩnh viễn.  

(4) Nam và Bắc Triều Tiên xác nhận mục đích chung của việc hiện thực hóa, thông qua phi hạt nhân hóa hoàn toàn, một bán đảo Triều Tiên không có hạt nhân. Nam và Bắc Triều Tiên chia sẻ quan điểm rằng các biện pháp do Bắc Triều Tiên khởi xướng là rất ý nghĩa và quan trọng đối với mục tiêu phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên và đồng ý thực thi vai trò tương ứng của mình trong mục tiêu này. Nam và Bắc Triều Tiên đồng thuận chủ động tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác của cộng đồng quốc tế để phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên.

Hai lãnh đạo đồng thuận rằng thông qua các cuộc gặp gỡ thông thường và điện đàm để thảo luận thẳng thắn và thường xuyên các vấn đề quan trọng đối với quốc gia, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và nỗ lực chung nhằm tăng sức mạnh cho động lực tích cực để liên tục tiến bộ mối quan hệ liên Triều, cũng như hòa bình, thịnh vượng và đoàn kết trên bán đảo Triều Tiên.

Trong bối cảnh này, Tổng thống Moon Jae-in đã đồng ý thăm Bình Nhưỡng vào mùa thu năm nay.

27/4/2018

Đã ký tại Bàn Môn Điếm: 

Moon Jae-in

Tổng thống

Đại Hàn Dân Quốc

Kim Jong Un

Chủ tịch

Ủy ban Ngoại giao

Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên

Xem thêm: