Theo một báo cáo nghiên cứu mới nhất, trong 30 năm qua, lượng phát thải khí nhà kính của Trung Quốc tăng gấp 2 lần, hiện tại đã lần đầu tiên vượt qua tổng lượng phát thải của tất cả các nước phát triển trên thế giới.

Lâu nay, các nước trên thế giới như Mỹ, EO vẫn luôn chỉ trích chính quyền Bắc Kinh không có hành động về vấn đề phát thải khí nhà kính của Trung Quốc. Hiện giờ, số liệu khách quan đã chứng thực điểm này. Hình ảnh một nhà máy điện than với ống khói cao đang thải khói dày đặc. (Nguồn ảnh: Bna55/Pixabay/CC0).

Rhodium Group phát hiện, năm 2019, Trung Quốc chiếm 27% lượng phát thải toàn cầu, con số này vượt xa nước đứng thứ hai là Mỹ, lượng phát thải của Mỹ chỉ chiếm khoảng 11%. Tiếp đó là Ấn Độ với tỷ lệ 6,6%; và EU tổng lượng phát thải chiếm 6,4%.

Năm 2019, lượng phát thải cacbon của Trung Quốc lên đến 14,093 tỷ tấn đương lượng carbon, gấp hơn ba lần mức năm 1990. Trong 10 năm qua, lượng khí thải carbon của Trung Quốc đã tăng 25%.

Giải thích về biểu đồ phát thải khí nhà kính: Tính đến năm 2019, OECD * trong hình bao gồm các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và tất cả các quốc gia thành viên EU. Nguồn tư liệu, Rhodium Group, UNFCCC, Ngân hàng Thế giới. (Nguồn ảnh: Rhodium Group).

Mức phát thải này lớn hơn tổng mức phát thải của tất cả các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thế giới (OECD) và 27 nước thành viên EU. Tất cả các nước thành viên của hai liên minh lớn đã thải ra tổng cộng 14,05 tỷ tấn đương lượng carbon trong năm 2019.

Năm 1990, lượng phát thải của Trung Quốc chưa bằng ¼ tổng lượng phát thải của các quốc gia phát triển. Nhưng hiện tại cùng với việc lượng phát thải của Trung Quốc tăng mạnh, Trung Quốc liệu có thể áp dụng hành động nhằm giảm thiểu lượng phát thải (chủ yếu là thông qua giảm thiểu sử dụng than đá) là điều quan trọng để thế giới có đạt mục tiêu khí hậu quốc tế hay không. 

Về vấn đề này, mặc dù Rhodium Group chưa thể có được số liệu toàn cầu cuối cùng của năm 2020, nhưng dự đoán của tổ chức này cho rằng tổng lượng phát thải của Trung Quốc sẽ tăng mạnh hơn nữa, còn lượng phát thải bình quân đầu người cũng sẽ vượt qua mức bình quân của các nước OECD và các nước phát triển.

Sở dĩ Rhodium Group đưa ra dự đoán rõ ràng và khẳng định như thế này là vì họ phát hiện một sự thực khó tưởng tượng liên quan đến lượng phát thải của Trung Quốc. 

Năm 2020, cùng với đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, hầu như lượng phát thải của tất cả các nước trên thế giới điều giảm nhanh chóng, nhưng duy chỉ có Trung Quốc lượng phát thải khí nhà kính ròng là bất thường khi tăng khoảng 1,7%.

Nguyên nhân đằng sau việc này đúng là khiến người ta khó hiểu.

Lý Cao, Vision Times

Xem thêm: