McCaul: Sự che đậy nghiêm trọng nhất lịch sử đã dẫn đến đại dịch COVID-19 

COVID-19 đã bắt đầu bùng phát ở Vũ Hán vào tháng 9/2019, nhưng Chính phủ Trung Quốc đã không báo cáo và tiếp tục che đậy trong vài tháng