Mối quan hệ lợi ích giữa truyền thông chủ lưu tại Mỹ và ĐCSTQ

Trong thời gian dài, một số tập đoàn truyền thông chủ lưu tại Mỹ không dám báo cáo đúng sự thật những tin tức liên quan đến ĐCSTQ, vì sao lại như vậy?