Hải quân Hoa Kỳ cho biết hôm 9/2 rằng họ đã sa thải 240 thuỷ thủ vì từ chối tuân thủ lệnh tiêm vắc xin COVID-19 của quân đội.

 

Trong số những người bị sa thải, tất cả trừ một người đều là quân nhân tại ngũ.

22 người bị sa thải đang trong giai đoạn huấn luyện ban đầu, hoặc trong vòng 180 ngày đầu tiên tại ngũ.

Hải quân đã ra lệnh tới 28/11/2021, các thuỷ thủ tại ngũ phải tiêm chủng đầy đủ.  Quân nhân dự bị phải tiêm đầy đủ tới 28/12/2021. Hải quân bắt đầu sa thải thuỷ thủ không tuân thủ quy định vào tháng 1.

Một số thuỷ thủ đang chờ quyết định được miễn trừ vì lý do tôn giáo hoặc y tế. 

Hải quân đã nhận 3.348 đơn xin miễn trừ vì lý do tôn giáo trong lực lượng quân nhân chuyên nghiệp, nhưng vẫn chưa chấp thuận trường hợp nào. Các quan chức đã cấp phép 10 trường hợp miễn trừ vì lý do y tế, 250 miễn trừ tạm thời và 50 miễn trừ hành chính.

Cho tới ngày 9/2, khoảng 8.329 thuỷ thủ, hay 2,4% , vẫn chưa tiêm chủng.

Cùng với Hải quân, lực lượng Lục quân và Phòng vệ Biển chưa cấp phép trường hợp nào.

Tuy vậy, không quân và thuỷ quân lục chiến cho đến nay đã duyệt một số yêu cầu miễn trừ vì lý do tôn giáo. Ngày 8/2, Lực lượng không quân cho biết họ đã chấp thuận 9 yêu cầu như vậy trong số 5.700 yêu cầu đã đệ trình. Các quan chức thuỷ quân lục chiến đã chấp nhận 3 trường hợp. 

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã áp đặt quy định bắt buộc tiêm chủng chống COVID-19 vào tháng 8/2021. Yêu cầu tiêm chủng là “cần thiết để bảo vệ lực lượng và bảo vệ người dân Mỹ,” ông viết trong bản ghi nhớ.

Ngân Hà

Xem thêm: