Ngày 8-6-2018, ông Dana Rohrabacher, Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ, đại diện bang California, đã trình Nghị quyết H.Res.932 lên Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ. Nghị quyết này hưởng ứng Phong trào Thoái Đảng, một phong trào khuyến khích người Trung Quốc từ bỏ lời tuyên thệ của họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Ông Dana Rohrabacher tại diễn đàn Thoái Đảng ở Washington D.C. ngày 9-5-2018. (Ảnh qua fofg.org)

Nghị quyết nêu rõ rằng ĐCSTQ không chỉ gây ra cái chết bất thường của ít nhất 60 triệu người dân ở Trung Quốc mà còn đàn áp các phong trào hòa bình, trong đó có vụ Thảm sát Thiên An Môn và cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 19 năm qua.

Trích dẫn Báo cáo Thường niên năm 2017 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF), nghị quyết tuyên bố: “Chính quyền Trung Quốc tiếp tục bắt giữ, bỏ tù, và tra tấn vô số người ủng hộ tự do tôn giáo, các nhà bảo vệ nhân quyền và các tín đồ tôn giáo, bao gồm cả những người tập Pháp Luân Công bị bức hại cao độ.”

Nghị quyết ghi nhận rằng, tính đến năm 2018, đã có khoảng 300 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nghị quyết còn kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nghị quyết H.Res.932 đã được trình lên Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện.

Toàn văn nghị quyết:

NGHỊ QUYẾT H. RES. 932

Hưởng ứng Phong trào Thoái Đảng, một phong trào khuyến khích công dân Trung Quốc từ bỏ mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, và kêu gọi ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp những người tập Pháp Luân Công.

Xét rằng ĐCSTQ đã gây ra cái chết bất thường cho ít nhất 60 triệu người Trung Quốc;

Xét rằng ĐCSTQ tiếp tục đàn áp mạnh mẽ các phong trào ôn hòa, như trong cuộc vận động dân chủ của các sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn hay trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 19 năm vẫn đang tiếp diễn;

Xét rằng ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho việc thu hoạch nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công, những người bất đồng chính kiến, và các nhóm thiểu số;

Xét rằng theo Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF), “Chính quyền Trung Quốc tiếp tục bắt giữ, bỏ tù, và tra tấn vô số người ủng hộ tự do tôn giáo, các nhà bảo vệ nhân quyền và các tín đồ tôn giáo, bao gồm cả những người tập Pháp Luân Công bị bức hại cao độ.”;

Xét rằng theo Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), cuộc diệt chủng người tập Pháp Luân Công thông qua việc mổ cướp nội tạng sống đã được tổ chức và thực hiện bởi ĐCSTQ;

Xét rằng “Phòng 610” được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 để điều hành và thực thi các hoạt động nhắm tới việc trừ bỏ người tập Pháp Luân Công;

Xét rằng theo Báo cáo Thường niên năm 2017 của Ủy ban Điều hành của Quốc hội Mỹ về Trung Quốc (CECC), “Các quan chức chính phủ tiếp tục bắt giam hoặc hạn chế quyền tự do của các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo và Kitô giáo của các nhà thờ nhà nước lẫn các nhà thờ kín.”; (Ghi chú của người dịch: Tại Trung Quốc, chính quyền chỉ cho phép các nhà thờ của nhà nước được phép hoạt động.)

Xét rằng ĐCSTQ ép buộc Vatican phải chấp nhận các giám mục do Đảng chỉ định;

Xét rằng Phong trào Thoái Đảng giúp mang tự do tới cho người dân Trung Quốc và giúp họ từ bỏ mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó; và

Xét rằng số lượng người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc [và các tổ chức liên đới] đã lên tới xấp xỉ 300 triệu vào năm 2018:

Giờ đây, vì thế, yêu cầu

Hạ viện Hoa Kỳ thông qua –

(1) chia sẻ với những người tập Pháp Luân Công và gia đình của họ;

(2) yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức ngừng cuộc đàn áp Pháp Luân Công; và

(3) hưởng ứng Phong trào Thoái Đảng và hưởng ứng việc người dân mưu cầu một chính phủ tự do và dân chủ tại Trung Quốc.

Xem bản tiếng Anh tại đây.

Nguyễn Vĩnh tổng hợp

Xem thêm: