Thượng nghị sỹ Ron Johnson, đảng viên Đảng Cộng hòa tin rằng “vấn đề lớn nhất mà quốc gia chúng ta đang đối mặt là sự chia rẽ” và đó không phải là “chia rẽ một cách tự nhiên” mà là nước Mỹ “đang bị chơi xấu”, bị giới tinh hoa dùng các thủ đoạn chính trị để chia rẽ nước Mỹ. Theo ông, lẽ ra người Mỹ, những con người cùng chung mong muốn làm Tổ quốc thịnh vượng, “đừng để những kẻ đó chia rẽ chúng ta,” như Just the News trích dẫn 25/8. Theo một thăm dò hồi tháng 4/2023, 2/3 dân Mỹ nhìn nhận rằng nước Mỹ bị chia rẽ do tình hình chính trị.

Ron Johnson, thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa, 7/2023. (Ảnh cắt từ video)

“Tôi muốn nói rằng vấn đề lớn nhất mà quốc gia chúng ta đang đối mặt là sự chia rẽ trong chúng ta, và tôi đang cố gắng chỉ ra cho khán giả thấy: chúng ta không phải là một quốc gia bị chia rẽ một cách tự nhiên,” ông Johnson nói trong chương trình TV “Just the News, No Noise”, và tin rằng nước Mỹ lẽ ra đoàn kết hơn nhiều, nếu không bị chia rẽ bởi các chính khách cùng các chủ trương chính trị mang tính phân hóa mà họ đưa ra, ví như Học thuyết Chủng tộc Phê phán.

“Mỹ là một đất nước tuyệt vời, bởi vì người Mỹ là những người tốt,” ông nói. “Chúng ta quan tâm đến nhau. Điều đó vượt qua các phạm vi chính trị. Có nhiều thứ đoàn kết chúng ta hơn là chia rẽ chúng ta. Nhưng có những yếu tố như chính trị gia, nhóm chính trị, chính trị bản sắc và Học thuyết Chủng tộc Phê phán đang cố tình chia rẽ chúng ta và đẩy sự căm ghét. Vì vậy, tôi yêu cầu mọi người hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

Thăm dò tháng 4/2023 của YouGov cho thấy 2/3 người Mỹ nhìn nhận rằng Mỹ đang bị chia rẽ một cách bất thường bởi nhân tố chính trị. (Ảnh chụp màn hình)

Theo một thăm dò của YouGov hồi tháng 4/2023, 2/3 người Mỹ tin rằng đất nước họ bị chia rẽ hơn bình thường bởi chính trị. Trong đó người ở nông thôn tin rằng Mỹ bị chia rẽ nhiều hơn: 74% người ở nông thôn, 48% người ở thành thị tin rằng nước Mỹ bị chia rẽ. Cuộc thăm dò tiến hành với 1.000 người ở các vùng khác nhau của Mỹ.

Một phân tích của những người thuộc phe bảo thủ cho rằng những hoạt động kiện cựu Tổng thống Donald Trump tại tiểu bang Georgia cũng là chiêu bài gây chia rẽ nước Mỹ.

“Chúng ta đang bị chơi xấu,” ông Johnson tin rằng giới tinh hoa Mỹ đang cố ý tìm cách chia rẽ đất nước này. “Chúng ta muốn một đất nước an toàn, thịnh vượng và an toàn… đừng để những kẻ đó chia rẽ chúng ta.”

Nhật Tân