Nhà Virus học TQ: Email của Fauci cho thấy nguồn gốc COVID-19 đã bị ĐCSTQ che đậy

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng từng cho biết rằng đại dịch COVID-19 là kết quả của một vũ khí sinh học không giới hạn và bị rò rỉ từ Viện virus học Vũ Hán.