Nhìn lại số phận vài lãnh đạo cộng sản Đông Âu sau khi chế độ sụp đổ

Những người lãnh đạo Đảng cộng sản đã từng ngồi trên ngai cao trong thể chế cực quyền đều không thể chạy thoát sự phán xét vô tình của lịch sử.