Một ủy ban hành động chính trị mới (PAC) đã ra mắt hôm thứ Hai (24/5) nhằm xóa bỏ lý thuyết chủng tộc phê phán và Dự án 1619 khỏi các trường học ở Hoa Kỳ thông qua việc nhắm mục tiêu vào các cuộc bầu cử hội đồng trường tại địa phương.

Cố vấn chính trị Ryan Girdusky (Ảnh chụp màn hình video)

Ủy ban PAC về Dự án 1776 do cố vấn chính trị Ryan Girdusky khởi xướng là “ủy ban hành động chính trị quốc gia đầu tiên nhắm mục tiêu vào các hội đồng trường học phi đảng phái trong lịch sử ở địa phương,” theo Axios.

Ủy ban PAC mới dự định sẽ “loại bỏ” các chương trình giảng dạy chống Mỹ khỏi các lớp học ở Hoa Kỳ với hy vọng “[cải cách] hệ thống giáo dục công của chúng ta bằng cách thúc đẩy lòng yêu nước và niềm tự hào về lịch sử Hoa Kỳ,” theo trang web của Ủy ban PAC.

“Một xu hướng mới và đáng lo ngại đã xuất hiện trong hệ thống trường công lập của quốc gia chúng ta,” trang web giải thích thêm. “Các khu học chánh ở tất cả 50 tiểu bang đã áp dụng lý thuyết chủng tộc phê phán và đưa một số phần trong ‘Dự án 1619’ vào chương trình giảng dạy của họ.”

“Lý thuyết chủng tộc phê phán là giáo lý cấp tiến truyền bá tư tưởng rằng Mỹ là một quốc gia cố hữu phân biệt chủng tộc, và người Mỹ trắng có một vết nhơ về tội ác phân biệt chủng tộc từ xa xưa mà họ không bao giờ có thể xóa đi được. Giải pháp của họ [nhóm cấp tiến] là tái tạo nước Mỹ, từ bỏ các tư liệu về các văn kiện lập quốc của chúng ta và hệ thống tư bản.”

“Ủy ban PAC về Dự án 1776 đang đẩy lùi cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng này trong hệ thống giáo dục công của chúng ta, thông qua việc vận động giúp các ứng cử viên hội đồng nhà trường [trong các cuộc bầu cử], những người đang nỗ lực đảo ngược các chương trình giảng dạy của Dự án 1619 hoặc lý thuyết về chủng tộc phê phán tại các khu học chánh của họ. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ bất kỳ hình thức cải cách giáo dục nào nhằm thúc đẩy tầm nhìn yêu nước đối với Mỹ và lịch sử của đất nước,” ủy ban PAC cho biết thêm.

“Lý thuyết chủng tộc phê phán và Dự án 1619 đã được thực thi thông qua hệ thống giáo dục công của chúng tôi và bây giờ đã đến lúc [chúng ta] chiến đấu với chúng,” ông Girdusky đăng tweet.

Ông Girdusky nói với The Daily Wire: “Phần lớn trẻ em Mỹ sẽ được dạy trong các trường công lập trong tương lai gần, và chúng ta không thể để bọn trẻ sa vào lý thuyết chủng tộc phê phán.”

Những người cấp tiến đang dạy cho con cái chúng ta rằng đất nước này phân biệt chủng tộc một cách có hệ thống,” ông Girdusky tiếp tục. “Họ nói rằng nền văn minh phương Tây và chủ nghĩa tư bản đang chống lại người da màu. Đó là một lời nói dối và chúng ta cần đẩy lùi nó. Ủy ban PAC về Dự án 1776 sẽ nỗ lực vận động để bầu ra các thành viên hội đồng trường học trên toàn quốc, những người muốn đưa [nội dung giảng dạy về] lòng yêu nước vào giáo dục công cộng của chúng ta.”

Gần đây, một số tiểu bang đã áp dụng các biện pháp nhằm cấm các nhà quản lý trường công lập bắt buộc giáo viên phải giảng dạy lý thuyết chủng tộc quan phê phán. 

Ngày 22/5, Thượng viện Texas đã thông qua dự luật cấm giảng dạy lý thuyết chủng tộc phê phán trong các trường học. Dự luật HB 3979 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu về sự thành lập của Hoa Kỳ bằng cách tham khảo các tài liệu gốc như Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và Các tài liệu của Liên bang.

Dự luật cũng có các điều khoản để giải quyết các quan niệm liên quan đến lý thuyết này, bao gồm một điều khoản quy định rằng giáo viên và các nhân viên nhà nước không bị “bắt buộc phải tham gia vào việc đào tạo, định hướng hoặc thể hiện bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc hoặc định kiến ​​giới tính hoặc đổ lỗi cho nền tảng chủng tộc hoặc giới tính”.

Ngoài ra, các giáo viên, quản trị viên và nhân viên cơ quan nhà nước cũng có thể không phải tham gia các khóa học liên quan đến khái niệm rằng “một chủng tộc hoặc giới tính vốn đã vượt trội so với chủng tộc hoặc giới tính khác”, rằng “một cá nhân, do chủng tộc hoặc giới tính của họ, nên bẩm sinh đã phân biệt chủng tộc, áp bức hoặc phân biệt giới tính, cho dù là có ý thức hay vô thức”.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: