Hai vị Tổng thống Hoa Kỳ gần đây nhất là Donald Trump và Barack Obama đều chọn phát biểu trước thế giới Hồi giáo vào ngay dịp chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của mình. Ông Obama là vào năm 2009, tại Cairo, Ai Cập. Còn ông Trump vừa trở về sau chuyến công du 9 ngày và có bài phát biểu trước trái tim Hồi giáo tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Saudi. Sự khác biệt của hai người khi đứng trước thế giới Hồi giáo là gì?

Bạn thích bài phát biểu nào hơn?