Thái độ của Triều Tiên và Hàn Quốc với kết quả bầu cử Mỹ 2020

Joe Biden tự tuyên bố thắng cử, nhiều quốc gia liên tiếp chúc mừng. Tuy nhiên, truyền thông Bắc Triều Tiên đến nay vẫn chưa có báo cáo về việc này.