Một vụ kiện mới được đệ trình lên Tòa án Tối cao Wisconsin nhằm ngăn chặn bang này chứng nhận kết quả bầu cử, lập luận rằng tất cả các lá phiếu được bỏ qua hộp thư lưu động (drop-box) là bất hợp pháp và nên bị loại bỏ, và nếu những lá phiếu đó không thể được xác định một cách đáng tin cậy, thì cơ quan lập pháp bang nên đề cử nhóm Đại cử tri Tổng thống của riêng mình.

Embed from Getty Images

Đơn kiện, được đệ trình vào ngày 27/11 thay mặt cho cử tri Dean Mueller của Wisconsin (pdf), lập luận rằng quyền của Nguyên đơn đối với một cuộc bầu cử Tổng thống “an toàn, miễn phí, bảo mật và minh bạch” đã bị vi phạm, trong đó lá phiếu hợp pháp của ông “đã bị áp đảo bởi hàng nghìn phiếu bầu bất hợp pháp được đặt trong các thùng bỏ phiếu drop-box bất hợp pháp trên khắp tiểu bang Wisconsin.”

Đơn kiện nói rằng hơn 500 hộp bỏ phiếu đã được lắp đặt tại 72 Hạt trong bang là vi phạm luật, cho rằng Ủy ban Bầu cử Wisconsin (WEC) không có thẩm quyền phê duyệt việc sử dụng chúng, mà thẩm quyền phê duyệt thuộc về Quốc hội hoặc các cơ quan lập pháp tiểu bang.

“Bằng cách làm như vậy, WEC đã đưa ra quy trình bỏ phiếu mới được tạo ra bằng cách sử dụng các hộp bỏ phiếu, tán thành tính hợp pháp của chúng,” đơn kiện nêu rõ. “Nhưng những hộp bỏ phiếu này là một phần của quy trình và thủ tục chưa từng được cơ quan lập pháp Wisconsin thông qua theo luật… Các thành viên của WEC đã vi phạm luật bầu cử của Wisconsin và khuyến khích các thư ký Hạt làm như vậy,” đơn kiện nói thêm.

Vụ kiện cũng lập luận rằng có thể đã có “các nhóm đảng phái một-bên đã khôi phục lại các lá phiếu chưa gửi và chưa đóng dấu bưu điện từ các hộp bỏ phiếu được đặt bất hợp pháp”, kết hợp với việc nới lỏng luật về ID cử tri của bang Wisconsin, đã ảnh hưởng đến “tính liêm chính của cuộc bầu cử và là một công thức để gian lận cử tri.”

“Với tất cả những cáo buộc và thực tế này, hoàn toàn có thể nghi ngờ về [tính toàn vẹn] của toàn bộ quá trình bầu cử ở Wisconsin,” đơn kiện lập luận và kêu gọi Tòa án Tối cao của bang bác bỏ tất cả các lá phiếu được gửi thông qua các hộp phiếu drop-box.

Tuy nhiên, việc xác định các lá phiếu được bỏ qua hộp drop-box có thể không thực hiện được. Giám đốc Điều hành Ủy ban Bầu cử Milwaukee, Claire Woodall-Vogg từng cho biết rằng các thư ký của Hạt không có cách nào để đánh dấu những lá phiếu được gửi qua hộp drop-box. Hiện không rõ có bao nhiêu lá phiếu đã được bỏ qua hộp drop-box ở toàn bộ Wisconsin.

Trước khả năng không thể xác định các lá phiếu được thả qua hộp drop-box, đơn kiện lưu ý: “Nếu các lá phiếu trong hộp không được tách biệt để có thể được xác định một cách chắc chắn về mặt pháp lý, thì Nguyên đơn yêu cầu Tòa án tối cao Wisconsin vô hiệu hóa kết quả của toàn bộ cuộc bầu cử này ở Wisconsin và thông báo rằng Cơ quan lập pháp sẽ phải chọn ra 10 Đại cử tri riêng để bỏ phiếu bầu Tổng thống.”

Đơn kiện cũng yêu cầu Tòa án Tối cao chặn việc chứng nhận của tiểu bang về kết quả cuộc bầu cử, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1/12, cho đến khi có thể xét xử đúng đắn vụ việc.

Xuân Lan (theo Epoch Times)

Xem thêm: