Thị trưởng Luân Đôn lợi dụng pháo hoa đêm Giao thừa thể hiện ủng hộ BLM

Thị trưởng Sadiq Khan của thành phố Luân Đôn đã dùng pháo hoa đêm giao thừa 2021 để phát ra thông điệp lựa chọn chính trị của chính mình.