Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm hơn tới nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc, Hiệp hội Luật sư Nhân quyền Úc (ALHR) với trên 800 cố vấn pháp luật, luật sư, học giả, quan chức hành pháp và các sinh viên ngành luật – những người thực thi và thúc đẩy luật nhân quyền tại Úc, đã đưa ra thông cáo lên án tội ác thu hoạch nội tạng chống lại loài người.

Dưới đây là toàn văn thông cáo.

*******

1. Hiệp hội Luật sư Nhân quyền Úc (ALHR) lên án mạnh mẽ vi phạm nhân quyền dưới mọi hình thức thu hoạch nội tạng, bao gồm các hình thức thu hoạch nội tạng do nhà nước chỉ đạo, cưỡng ép, có hệ thống từ những người hiến tạng không tự nguyện, đặc biệt là các tù nhân và tù nhân lương tâm.

2. ALHR ủng hộ mạnh mẽ sự cấp bách của việc cải cách luật trong nước và áp dụng các biện pháp quốc tế nhằm bảo vệ nhân quyền của hàng nghìn người mỗi năm – những người là nạn nhân của vấn nạn buôn mô và nội tạng người bất hợp pháp cũng như du lịch ghép tạng.

3. Nhằm ngăn chặn việc vi phạm nhân quyền và bảo vệ tất cả cư dân Úc liên đới đến hành động phi pháp tại nước ngoài, ALHR kêu gọi Chính Phủ Úc:

  • Sửa đổi Bộ Luật Hình sự Khối Thịnh vượng chung theo hướng các vi phạm về thu hoạch nội tạng sẽ được áp dụng cả bên ngoài lãnh thổ Úc
  • Gia nhập Hội đồng của Công ước Châu Âu phản đối thu hoạch nội tạng người
  • Phê chuẩn Nghị định thư của Công ước chống lại hành động Tra tấn và Các Tội ác khác, Phi nhân quyền hoặc Đối xử thóa mạ hay trừng phạt; và
  • Gia tăng tỷ lệ hiến tặng mô và nội tạng người trong nước nhằm giảm thiểu nhu cầu tìm kiếm nội tạng thay thế ở nước ngoài

4. ALHR tin tưởng sâu sắc rằng Úc là nước thích hợp nhất triển khai cải cách khung luật pháp trong lĩnh vực thu hoạch nội tạng quốc tế và du lịch ghép tạng cả trong và ngoài nước nhằm giảm các vi phạm về thu hoạch nội tạng và cứu mạng sống của nhiều người.

5. ALHR ủng hộ cải cách luật tại Úc nhằm diệt trừ tội ác tàn khốc và bảo vệ nhân quyền cho hàng nghìn người – những người bị bức hại, tra tấn và giết chết phi pháp để lấy tạng. Hình thức bức hại này chắc chắn dẫn tới tội ác chống lại loài người, và Úc phải làm mọi thứ có thể để chấm dứt tội ác này.

Thông tin về Hiệp hội Luật sư Nhân quyền Úc (ALHR)

ALHR được thành lập năm 1993 và là mạng lưới quốc gia gồm trên 800 cố vấn pháp luật, luật sư, học giả, quan chức hành pháp và các sinh viên ngành luật – những người thực thi và thúc đẩy luật nhân quyền tại Úc. ALHR chủ động tham gia các Ủy ban cấp lãnh thổ, bang và nhà nước cũng như các ủy ban chuyên trách quốc gia.

ALHR muốn tận dụng bề dày kinh nghiệm và chuyên môn về qui định, thực hành luật nhân quyền quốc tế tại Úc để:

  • Thúc đẩy và ủng hộ việc các luật sư thực hiện nhân quyền tại Úc
  • Ủng hộ luật bang và liên bang tuân thủ các tiêu chuẩn của luật nhân quyền quốc tế
  • Phối hợp với Liên Hiệp Quốc về các vi phạm nhân quyền liên quan đến Úc
  • Thúc đẩy nhân quyền và luật nhân quyền
  • Thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo, ấn phẩm xuất bản, các khóa CLE (Giáo dục Pháp luật Thường xuyên), tọa đàm, hội thảo, tư vấn, ALHR hỗ trợ các thành viên của hiệp hội nâng cao nhận thức về nhân quyền và áp dụng các nguyên tắc luật nhân quyền trong hệ thống hành pháp của Úc.

Trí Đạt biên dịch

Xem thêm: