Thống đốc tiểu bang Arizona, ông Doug Ducey (Đảng Cộng hòa) hôm thứ Sáu (7/5) đã ký thông qua luật bầu cử mới, trong đó cấm các cử tri tiểu bang này bổ sung chữ ký vào các phiếu bầu qua thư sau ngày bầu cử.

Embed from Getty Images

Trước khi được Thống đốc Ducey ký thành luật, dự luật S.B.1003 đã được hai viện của nhánh lập pháp Arizona do Đảng Cộng hòa chiếm đa số thông qua bất chấp sự phản đối của các nhà lập pháp Đảng Dân chủ.

Luật bầu cử đã luật hóa một phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 9 đưa ra vào ngày 6/10/2020. Luật mới cũng kết thúc những tranh cãi giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại tiểu bang Arizona về các phiếu bầu qua thư không có chữ ký cử tri.

Luật bầu cử hiện tại của Arizona cho phép các quan chức bầu cử liên lạc với các cử tri để sửa chữ ký trên phiếu bầu nếu chữ ký đó không tương thích với chữ ký khác của cùng cử tri được lưu trong hồ sơ của Cục Phương tiện Cơ giới, các mẫu đăng ký cử tri hoặc các lá phiếu sớm hơn trước đó. Các cử tri có thể sửa chữ ký trong vòng 5 ngày làm việc sau ngày bầu cử nếu các phiếu bầu của họ không qua được tiến trình xác nhận chữ ký.

Luật mới không thay đổi bất cứ điều gì về thời gian ân hạn cho những lá phiếu đã có chữ ký, nhưng nó chấm dứt những nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm bổ sung thời gian ân hạn cho những lá phiếu không có chữ ký.

Trước cuộc bầu cử 2020, Bộ trưởng Nội vụ Arizona, bà Katie Hobbs (Đảng viên Đảng Dân chủ) đã nỗ lực đặt ra thời gian ân hạn 5 ngày làm việc cho các cử tri để họ sửa phiếu bầu nếu lá phiếu đó chưa được ký.

Tuy nhiên, nỗ lực của bà Katie Hobbs đã bị các thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 9 chặn lại gần một tháng trước ngày bầu cử. Tòa phúc thẩm đồng thuận với Đảng Cộng hòa cho rằng Đảng Dân chủ đã vượt quá giới hạn cho phép khi trao quyền cho cử tri bỏ phiếu vắng mặt được bổ sung chữ ký bị thiếu trên lá phiếu bầu qua thư trong vòng 5 ngày làm việc sau ngày bầu cử.

Phán quyết hôm 6/10/2020 của tòa phúc thẩm tuyên bố: “Tất cả phiếu bầu phải có hạn chót nào đó, và là phù hợp khi Arizona lựa chọn áp đặt hạn chót đó vào chính Ngày Bầu cử để thúc đẩy lợi ích rõ ràng trong việc điều hành một cuộc bầu cử có trật tự và để giảm tải gánh nặng trong việc thu thập, xác minh và kiểm tất cả các phiếu bầu đúng hạn”.

Luật bầu cử mới đã luật hóa phán quyết nêu trên của tòa phúc thẩm bằng cách bổ sung một sửa đổi vào luật bầu cử hiện hành của Arizona.

Sửa đổi này yêu cầu tất cả các phiếu bầu qua thư phải được chuyển tới người lưu giữ hồ sơ, các quan chức khác chịu trách nhiệm về bầu cử, hoặc gửi tới các địa điểm bỏ phiếu không muộn hơn 7:00 tối ngày bầu cử.

Phiếu bầu sẽ không được kiểm đếm nếu trên bì thư chứa phiếu không có chữ ký của cử tri”, điều khoản sửa đổi nêu rõ.

Đồng thời, một sửa đổi khác trong luật bầu cử mới của Arizona yêu cầu các quan chức bầu cử phải liên lạc với cử tri nếu trên lá phiếu của cử tri đó thiếu chứ ký. Hạn chót cho cử tri bổ sung chữ ký lên phiếu bầu là không muộn hơn 7:00 tối ngày bầu cử.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: