Thống đốc Florida Ron DeSantis (thành viên Đảng Cộng hòa) hôm thứ Ba (22/6, giờ Mỹ) đã ký ba dự luật thành luật nhằm thúc đẩy giáo dục công dân trong hệ thống trường học công và đặc biệt dạy học sinh, sinh viên về sự khủng khiếp của chủ nghĩa cộng sản (CNCS).

Phát biểu trong buổi lễ ký các dự luật, Thống đốc DeSantis cho hay: “Thực tế buồn là chỉ có 2/5 người Mỹ có thể gọi tên chính xác ba nhánh của chính quyền [liên bang Mỹ], và hơn 1/3 người Mỹ không thể kể tên bất kỳ một quyền nào [mà họ được bảo vệ] theo Tu chính án thứ Nhất [của Hiến pháp Mỹ]. Hết sức rõ ràng rằng chúng ta cần phải làm nhiều việc tốt hơn về giáo dục học sinh, sinh viên của chúng ta về giáo dục công dân để chuẩn bị cho họ hành trang sống tiếp phần đời còn lại”.

Dự luật này cũng mở rộng những nỗ lực trước đây của chúng ta về giáo dục công dân, trong đó bổ sung thêm yêu cầu các lớp học tại trường trung học công phải dạy học sinh về sự xấu xa của chủ nghĩa cộng sản và thuyết nguyên nhân độc tài”, ông DeSantis nói thêm.

Thống đốc Đảng Cộng hòa cho biết: “Tại Florida, đặc biệt ở Nam Florida, chúng ta có nhiều người đã trốn chạy khỏi các chế độ độc tài, những người đã trốn chạy khỏi các chế độ độc tài cộng sản để có thể đến nước Mỹ”.

Chúng tôi muốn tất cả học sinh, sinh viên phải hiểu được sự khác biệt này, [hiểu được] tại sao ai đó muốn chạy trốn qua vùng biển đầy cá mập, rời Cuba để đến Nam Florida? Tại sao ai đó muốn rời một nơi như Việt Nam? Tại sao mọi người muốn rời bỏ những đất nước này và mạo hiểm cuộc sống của họ để có thể đến đây? Học sinh, sinh viên [Mỹ] hiểu được điều đó là điều quan trọng. Bây giờ, [căn cứ theo] một phần của dự luật này, Florida sẽ thành lập một thư viện ‘Chân dung về Chủ nghĩa yêu nước’ để học sinh, sinh viên có thể học về những người yêu nước thực sự, những người đã đến đất nước này sau khi chứng kiến sự khủng khiếp của các chế độ cộng sản”, ông DeSantis nhấn mạnh.

Dưới đây là thông tin cơ bản về ba dự luật vừa được Thống đốc DeSantis ký thành luật:

House Bill 5: Chương trình Giáo dục Công dân: “House Bill 5 yêu cầu Bộ Giáo dục Florida thiết lập một chương trình giáo dục công dân K-12 tích hợp, trong đó bao gồm việc tìm hiểu về các quyền và trách nhiệm chung của công dân theo Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền. Luật cũng mở rộng thêm các yêu cầu giảng dạy trong trường trung học, trong đó bao gồm các buổi thảo luận so sánh về những ý thức hệ chính trị (chẳng hạn như chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa độc tài) mâu thuẫn với các nguyên tắc tự do và dân chủ vốn là các quy tắc lập quốc của Mỹ. Dự luật cũng yêu cầu xây dựng một thư viện “Chân dung về Chủ nghĩa yêu nước” dựa trên những câu chuyện của nhiều cá nhân thể hiện được phẩm chất công dân, trong đó có những người đã đến nước Mỹ sau khi bị bức hại tại các quốc gia như Cuba và Venezuela”.

Senate Bill 1108: Giáo dục: “Senate Bill 1108 yêu cầu sinh viên các trường cao đẳng và đại học tiểu bang phải tham gia cả khóa học kỹ năng công dân và đánh giá kỹ năng công dân mới đủ điều kiện tốt nghiệp, kết nối giáo dục công dân giữa các trường trung học và các thể chế hậu trung học. Dự luật yêu cầu thêm rằng học sinh trung học phải tham gia đánh giá kỹ năng công dân, nhưng không có hậu quả rủi ro cao. Nếu một học sinh trung học qua được bài kiểm tra đánh giá kỹ năng công dân, thì học sinh đó sẽ được miễn trừ yêu cầu kiểm tra mục này tại trường hậu trung học. Dự luật cũng mở rộng chương trình phát triển nhân cách cho sinh viên năm ba và năm tư, trong đó bổ sung thêm việc dạy cách đăng ký tham gia bầu cử”.

House Bill 233: Giáo dục hậu trung học: “House Bill 233 yêu cầu các trường cao đẳng và đại học tiểu bang phải thực hiện đánh giá hàng năm về đa dạng quan điểm và tự do tri thức tại học khu của họ nhằm đảm bảo rằng các sinh viên hậu trung học của Florida sẽ được thể hiện đa dạng ý tưởng và quan điểm, trong đó gồm cả những ý tưởng và quan điểm mà họ có thể không đồng ý hoặc có thể thấy không thoải mái”.

Đức Thiện (Theo Daily Wire)

Xem thêm: