Hôm 29/7, Thống đốc Texas Greg Abbott đã ban hành lệnh hành pháp nhằm tăng cường và mở rộng các lệnh cấm trên toàn tiểu bang đối với các quy định về bắt buộc khẩu trang và tiêm vắc-xin.

Embed from Getty Images

Ngoài việc mở rộng các lệnh cấm hiện có trong tiểu bang, lệnh mới của ông Abbott sẽ yêu cầu bất kỳ tổ chức nào nhận tài trợ công hoặc các khoản vay công không được đưa ra những quy định đeo khẩu trang hoặc tiêm vắc-xin bắt buộc dưới dưới bất kỳ hình thức nào.

“Lệnh hành pháp hôm nay sẽ cung cấp sự rõ ràng và thống nhất trong cuộc chiến tiếp tục chống lại COVID-19 của tiểu bang Ngôi sao Cô đơn”, ông Abbott cho biết trong một tuyên bố. “Sắc lệnh mới nhấn mạnh rằng con đường phía trước phụ thuộc vào trách nhiệm cá nhân hơn là nhiệm vụ của chính phủ. Người dân Texas đã nắm vững các phương pháp thực hành an toàn giúp ngăn ngừa và tránh sự lây lan của COVID-19.”

Lệnh cho biết: “Các hoạt động kinh doanh và thủ tục pháp lý được tự do tiến hành mà không phải chịu các giới hạn liên quan đến COVID-19 do các tổ chức hoặc quan chức chính quyền địa phương áp đặt”. Nó cũng thay thế mọi lệnh trước đó, kể cả của các quan chức địa phương.

“Không tổ chức chính phủ nào, bao gồm quận, thành phố, khu học chánh và cơ quan y tế công cộng và không quan chức chính phủ nào có thể yêu cầu bất kỳ người nào phải đeo khẩu trang che mặt”, theo sắc lệnh.

Tuy nhiên, lệnh cũng có quy định về thời điểm cần đeo khẩu trang một cách thích hợp, như trong các trung tâm sinh hoạt do nhà nước hỗ trợ, bệnh viện do chính phủ sở hữu và các tòa nhà tư pháp hình sự của bang.

Lệnh này được đưa ra một ngày sau khi Thị trưởng thành phố Austin Steve Adler yêu cầu người quản lý thành phố lệnh cho hầu hết nhân viên phải tiêm vắc-xin. Người phát ngôn của thành phố đã trả lời rằng, “Lệnh điều hành GA-35 của Thống đốc cấm Thành phố bắt buộc tiêm chủng.”

Lệnh cũng cho biết việc tiêm vắc-xin COVID-19 trong tình huống khẩn cấp luôn là tự nguyện ở Texas và sẽ không bao giờ bị chính phủ bắt buộc. Nhưng nó được khuyến khích mạnh mẽ cho những người đủ điều kiện tiêm chủng.

Xuân Lan (theo Newsweek)

Xem thêm: