Thượng viện Mỹ hôm thứ Tư (27/7) đã chuẩn thuận một đạo luật được soạn thảo để khuyến khích nhiều công ty hơn xây dựng các nhà máy sản xuất sản phẩm bán dẫn tại Mỹ.

Embed from Getty Images

Đạo luật với tên gọi chính thức là CHIPS (Đạo luật Tạo ra các Khuyến khích Hữu ích để Sản xuất Sản phẩm bán dẫn cho Mỹ) đã được các thượng nghị sĩ thông qua hôm 27/7 với 64 phiếu thuận, 33 phiếu chống. Đạo luật CHIPS sẽ cung cấp 280 tỷ USD nhằm thúc đẩy và khởi động hoạt động sản xuất và nghiên cứu sản phẩm bán dẫn trong nội địa Mỹ. Đạo luật này bây giờ sẽ được chuyển tới Hạ viện thảo luận.

Những người ủng hộ đạo luật nêu trên từ lâu đã nói rằng biện pháp đó là cần thiết để duy trì lợi thế cạnh tranh với Trung Quốc vốn đang đổ rất nhiều tiền vào sản xuất sản phẩm bán dẫn nội địa.

Tuy nhiên, vào phút chót, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer đã gạt bỏ điều khoản trong đó quy định cấm các nhà sản xuất sản phẩm bán dẫn tại Mỹ nhận trợ cấp từ chính phủ nhưng lại thuê ngoài sản xuất tại Trung Quốc. Với việc loại bỏ điều khoản quan trọng này, các công ty tại Mỹ sẽ có thể nghiên cứu và chế tạo các công nghệ bán dẫn mới bằng việc sử dụng tiền của người nộp thuế, sau đó họ sẽ thuê Trung Quốc sản xuất các sản phẩm này.

Các nhà phê bình đạo luật, trong đó có Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee và Thượng nghị sĩ Độc lập Bernie Sanders, đã chỉ trích CHIPS là biện pháp sẽ làm gia tăng lạm phát và gây hại cho những người nộp thuế Mỹ.

Đạo luật CHIPS mới vừa được Thượng viện thông qua là phiên bản tiếp theo của biện pháp khuyến khích nghiên cứu và sản xuất sản phẩm bán dẫn nội địa Mỹ đã được Quốc hội thông qua vào tháng 1/2021.

Từ sau đó, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã không đạt được đồng thuận về cách thức phân bổ tiền cho việc khuyến khích ngành bán dẫn nội địa. Trong khi, Đảng Cộng hòa thúc đẩy giảm thuế doanh nghiệp, thì Đảng Dân chủ lại chủ trương khuyến khích năng lượng xanh.

Sự bế tắc đó đã dẫn đến mỗi đảng đề xuất một dự luật riêng. Đảng Cộng hòa ủng hộ Đạo luật Đổi mới và Cạnh tranh Mỹ, và Đảng Dân chủ đề xuất Đạo luật Cạnh tranh Mỹ. Đạo luật CHIPS 2022 chính là sự kết hợp của hai đạo luật này.

Xuân Thành