Richard Hopkins, một nhân của viên Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) tại bang Pennsylvania đã công khai và xác nhận rằng các nhân viên điều tra liên bang đã thẩm vấn ông về việc ông Rob Weisenbach, Giám đốc Bưu điện ở thành phố Erie, Pennsylvania đã ra lệnh cho Richard và các đồng nghiệp nhận các lá phiếu đến muộn ngày 4/11/2020 và đóng dấu bưu điện lùi ngày thành 3/11/2020 để chúng trở nên hợp lệ cho cuộc bỏ phiếu. 

Trong clip trả lời phỏng vấn với nhà báo chiến trường James O’Keefe, Richard Hopkins cho biết, vào ngày 4/11/2020 ông đã nghe thấy ông Rob Weisenbach nói chuyện với ông Darrell Locke, một trong những giám sát viên của bưu điện Erie, Pennsylvania rằng họ đã đóng dấu bưu điện lùi ngày tất cả những lá thư chứa phiếu bầu cử gửi đến muộn ngày 4/11/2020 thành ngày 3/11/2020, nhưng họ đã có một lỗi là đóng dấu của một lá thư chứa phiếu bầu đúng vào ngày 4/11/2020. 

Trong lời khai trước nhân viên điều tra liên bang, Richard Hopkins cho biết chính Giám đốc bưu điện Rob Weisenbach chỉ đạo ông và các đồng nghiệp thu thập tất cả các lá thư chứa phiếu bầu cử sau ngày 3/11/2020 và đưa hết cho Rob và Darrell Locke để họ sẽ đóng dấu lùi ngày các lá thư và khiến chúng trở nên hợp lệ cho cuộc bầu cử. Trong lời khai của mình, Richard đã viết:

“Quan trọng hơn, Weisenbach và trợ lý của ông ấy đã ra lệnh cho đồng nghiệp của tôi và tôi tiếp tục thu thập phiếu bầu sau ngày 3 tháng 11 bất chấp yêu cầu rằng phiếu bầu phải được gửi qua đường bưu điện trước đó. Weisenbach chỉ đạo rằng các lá phiếu được chọn đến hết thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020. Hơn nữa, Weisenbach chỉ đạo rằng tất cả các lá phiếu được chọn đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2020 phải được trao cho ông ta, có lẽ để chúng có thể được ông ta và / hoặc Locke đóng dấu lùi ngày.”

Richard Hopkins cũng cho biết, vì ông đứng ra làm chứng vụ này nên các quản lý ở Bưu điện phố Erie đã lục lại các vấn đề trong quá khứ vốn đã được giải quyết để chống lại ông: 

“Người ta bắt đầu hỏi tôi về những cáo buộc cũ chống lại tôi mà từ lâu đã được giải quyết.”

Tờ khai được tuyên thệ của Richard Hopkins hiện đã được chuyển đến Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Lindsey Graham.

Video phỏng vấn của phóng viên chiến trường James O’Keefe với Richard Hopkins 

Toàn văn lời khai được dịch sang tiếng Việt của Richard Hopkins:

Tôi, Richard Hopkins, tuyên bố như sau:

  1. Tôi trên mười tám tuổi và có đủ năng lực pháp lý để thực hiện khai báo này. Tôi có kiến ​​thức cá nhân về các sự kiện có trong tài liệu này. Nếu được yêu cầu, tôi có thể và làm chứng với sự tuyên thệ về các sự kiện được nêu ở đây.
  2. Tôi là nhân viên của Bưu điện Hoa Kỳ. Tôi làm nhân viên vận chuyển ở bưu điện Erie, Pennsylvania.
  3. Mặc dù, theo tôi hiểu luật Pennsylvania, các lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện trước 8 giờ tối. vào Ngày Bầu cử, ngày 3 tháng 11 năm 2020 tại Pennsylvania, Giám đốc Bưu điện Rob Weisenbach đã chỉ đạo các đồng nghiệp của tôi và tôi nhặt các lá phiếu sau Ngày Bầu cử và cung cấp cho ông ta. Như đã thảo luận đầy đủ hơn bên dưới, tôi nghe Weisenbach nói với một người giám sát tại văn phòng của tôi rằng Weisenbach đã đóng dấu lùi ngày trên các phiếu để làm cho chúng có vẻ như là đã được thu thập vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 mặc dù chúng thực tế được thu vào tháng 4/11 và có thể sau đó.
  4. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2020, khi đang chuẩn bị gửi thư, tôi thấy Weisenbach cùng với Darrell Locke, một trong những giám sát viên của bưu điện Erie, Pennsylvania đã thảo luận về việc họ đã đóng dấu bưu điện lùi ngày trên tất cả trừ một trong những lá phiếu được thu thập vào ngày 4 tháng 11 năm 2020 để làm cho chúng có vẻ như đã được thu thập vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 như thế nào. Tôi tình cờ nghe được Weisenbach nói với Locke rằng họ đã “làm rối tung ngày hôm qua” – ngày 4 tháng 11 năm 2020 – bằng cách vô tình đóng dấu một lá phiếu là đã được thu thập vào ngày 4 tháng 11 năm 2020 (vào đúng ngày nó thực sự đã được thu thập).
  5. Quan trọng hơn, Weisenbach và trợ lý của ông ấy đã ra lệnh cho đồng nghiệp của tôi và tôi tiếp tục nhặt phiếu bầu sau ngày 3 tháng 11 bất chấp yêu cầu rằng phiếu bầu phải được gửi qua đường bưu điện trước đó. Weisenbach chỉ đạo rằng các lá phiếu được chọn đến hết thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020. Hơn nữa, Weisenbach chỉ đạo rằng tất cả các lá phiếu được chọn đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2020 phải được trao cho ông ta, có lẽ để chúng có thể được ông ta và / hoặc Locke đóng dấu lùi ngày.
  6. Sự hiểu biết của tôi về luật Pennsylvania là không thể đếm các lá phiếu trừ khi chúng được nhận qua đường bưu điện trước 8 giờ tối ngày 3 tháng 11 năm 2020. Những bình luận của Weisenbach đã làm tôi vô cùng lo lắng và dường như đối với tôi là một nỗ lực của Weisenbach và / hoặc Locke nhằm hỗ trợ không chính xác những lá phiếu nhận được sau thời hạn luật định để những lá phiếu trễ này có thể được tính – điều mà tôi hiểu là bất hợp pháp và chống lại luật của Pennsylvania. Theo đó, tôi đã đưa thông tin của Weisenbach đến với công chúng thông qua Project Veritas.
  7. Ngày hôm sau, ngày 6 tháng 11, tôi bị thẩm vấn bởi một thanh tra bưu điện USPS, người biết tôi là người tố giác đã đưa các chỉ thị của Weisenbach ra ánh sáng, cho biết họ đang điều tra vấn đề. Tôi cũng được tiếp cận bởi một đại diện của liên đoàn nhân viên bưu điện, người bắt đầu hỏi tôi về những cáo buộc cũ chống lại tôi mà từ lâu đã được giải quyết. Tôi từ chối im lặng, vì vậy tôi quyết định tiết lộ danh tính của mình và cam kết sẽ làm chứng về những gì tôi đã nghe và những gì tôi được lệnh phải làm.

Tôi, Richard Hopkins, xin tuyên bố rằng các sự kiện nêu trên là đúng và chính xác (hoặc đúng và chính xác theo hiểu biết, thông tin và niềm tin của tôi). Tôi hiểu rằng các tuyên bố ở đây được thực hiện theo các hình phạt của 18 Pa.C.S. § 4904 (liên quan đến việc giả mạo không công khai với cơ quan chức năng). Tôi tuyên bố thêm dưới điều luật về hình phạt tội khai man theo luật của Hoa Kỳ rằng những điều nói trên là đúng và chính xác.

Thực hiện vào ngày 6 tháng 11 năm 2020, tại Erie, Pennsylvania.

Hoàng Tuấn (T/h)

Xem thêm: