TNS Rubio kêu gọi chính quyền Biden liệt công ty liên quan tới Huawei vào danh sách đen

TNS Rubio kêu gọi chế tài Honor, công ty được tách ra từ một bộ phận của Huawei, gã khổng lồ viễn thông của Trung Quốc.