Tòa án Phúc thẩm Liên bang khu vực thứ Năm của Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Sáu (8/10 giờ Mỹ) đã tạm thời khôi phục luật cấm phá thai của Texas, chỉ 2 ngày sau khi một tòa án quận Texas đình chỉ lệnh cấm này.

Tòa Phúc thẩm số Năm hôm thứ Sáu đã chấp thuận yêu cầu của Văn phòng Tổng Chưởng lý Texas để tạm thời đình chỉ lệnh ngăn chặn luật cấm phá thai, nhằm có thêm thời gian xác định vụ việc, Reuters đưa tin.

Một hội đồng gồm ba thẩm phán của Tòa số Năm đã cho Bộ Tư pháp thời hạn đến thứ Ba để trả lời các hồ sơ của Texas.

Trước đó, Thẩm phán Tòa án Quận Tây Texas, Phân khu Austin là Robert Pittman hôm thứ Tư (6/10) đã tạm thời chặn lệnh cấm phá thai trong khi các vụ kiện tụng về tính hợp pháp của nó vẫn tiếp tục.

Luật do Thống đốc Đảng Cộng hòa Greg Abbott ký vào tháng 5 và có hiệu lực từ ngày 1/9 cấm phá thai khi có thể phát hiện hoạt động của tim thai, thường là khoảng sáu tuần. Luật cho phép công dân khởi kiện riêng đối với những cá nhân thực hiện hoặc hỗ trợ và phá thai vi phạm luật, nhưng không chống lại người phụ nữ làm thủ thuật.

Bộ Tư pháp đã lập luận rằng luật của Texas ngăn cản phụ nữ thực hiện quyền hiến định của họ trong việc chấm dứt thai kỳ đã được ghi nhận trong án lệ Roe v. Wade năm 1973 của Tòa án Tối cao, theo đó hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc. Bộ cũng cho rằng luật can thiệp không đúng vào hoạt động của chính phủ liên bang.

Các nguyên đơn đã kháng cáo lên Tòa án tối cao, nhưng Tòa án tối cao đã cho phép luật có hiệu lực, đồng thời cũng cho phép các thách thức pháp lý tiếp tục được tiến hành.

Xuân Lan

Xem thêm: