Toàn văn thư ngỏ cựu Sứ thần Tòa thánh gửi Tổng thống Trump

Ngày 25/10, Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò đã gửi cho Tổng thống Trump bức thư ngỏ thứ hai trong năm nay.