Tổng chưởng lý tiểu bang Arizona Mark Brnovich đã nói với Bộ Tư pháp liên bang rằng văn phòng của ông “sẽ không khoan dung” cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở cuộc thanh tra bầu cử hiện đang diễn ra tại Hạt Maricopa.

Văn phòng của tôi không lấy làm thích thú gì với cách hành xử của Bộ Tư pháp và sẽ không khoan dung cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm tổn hại hoặc can thiệp vào cuộc thanh tra [bầu cử] của Thượng viện Tiểu bang chúng tôi vốn nhằm [mục đích] khẳng định với người dân Arizona về sự chính xác của các cuộc bầu cử của chúng tôi”, ông Brnovich đã nói trong bức thư gửi Tổng chưởng lý liên bang Merrick Garland vào hôm thứ Hai (14/6). “Chúng tôi sẵn sàng đứng lên bảo vệ chế độ liên bang và chủ quyền của tiểu bang chống lại mọi cuộc tấn công đảng phái hoặc sự lạm quyền của liên bang”.

Ông Brnovich gửi thư cho ông Garland vài ngày sau khi Tổng chưởng lý liên bang phát đi thông báo rằng Bộ Tư pháp “sẽ tăng gấp đôi nhân viên thực thi pháp luật của bộ này để bảo vệ quyền bầu cử”. Bộ Tư pháp cũng đang giám sát chặt chẽ các luật mới mà ông Garland cho rằng chúng “tìm cách ngăn chặn tiếp cận bầu cử” và “sẽ áp dụng việc giám sát chặt chẽ tương tự đối với các cuộc thanh tra hậu bầu cử”.

Trong bức thư hôm 14/6, ông Brnovich đã viện dẫn Tu chính án 10 và các điều khoản trong Khoản I và Khoản II của Hiến pháp Hoa Kỳ để nói với ông Garland rằng tuyên bố của ông ta hôm 11/6 là “gây rắc rối” và “thể hiện sự coi thường chủ quyền tiểu bang một cách đáng lo ngại”.

Ông Brnovich tiếp tục khẳng định chủ quyền của tiểu bang, nhắc nhở ông Garland rằng “các tiểu bang đã tạo ra chính phủ liên bang, chứ không phải là cách nào khác”.

Không có vấn đề nào quan trọng đối với các tiểu bang để ưu tiên thực hiện hơn là [đảm bảo] tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử. Đây là nền tảng của nền cộng hòa của chúng ta, gắn kết niềm tin của người dân vào toàn bộ chính quyền”, ông Brnovich viết trong thư. “Ngày nay, chúng tôi thấy người dân Mỹ từ mọi quan điểm chính trị đã đang bày tỏ sự hồ nghi về các cuộc bầu cử của chúng ta. Điều này không nên bị coi là một vấn đề đảng phái. Các tiểu bang có thể và nên nắm lấy mọi cơ hội để khẳng định với tất cả công dân rằng lá phiếu của họ được kiểm đếm”.

Văn phòng của tôi tìm các cách thức để làm việc cùng với chính quyền liên bang nhằm duy trì luật pháp của chúng ta theo khuôn khổ của Tu chính án 10 và các điều khoản bầu cử trong Khoản I và Khoản II [của Hiến pháp Hoa Kỳ]”, ông Brnovich nói thêm. “Như tôi đã bày tỏ nhiều lần, Arizona sẽ không ngồi yên và để cho chính quyền Biden lạm dụng quyền lực, từ chối duy trì luật pháp hoặc nỗ lực trưng thu chủ quyền tiểu bang của chúng tôi”.

Trong một diễn biến liên quan, người phụ trách liên lạc của Thượng viện cho cuộc thanh tra bầu cử tại Hạt Maricopa, ông Ken Bennett hôm 14/6 đã lên tiếng bác bỏ tin tức cho rằng các thanh tra viên bầu cử đã phát hiện hàng trăm nghìn phiếu bầu mất tích. Ông Bennett nói với The Epoch Times rằng cho đến ngày thứ Hai (14/6), chưa có bất kỳ lá phiếu mất tích nào đã được tìm thấy trong cuộc thanh tra lần này.

Ông Bennett cũng nói thêm rằng công tác thanh tra khoảng 2,1 triệu lá phiếu tại Hạt Maricopa đã đang đi đến thời điểm cuối cùng, chỉ còn một ít thùng phiếu chưa được kiểm.

Đức Thiện (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: