Trận chiến tranh cử tổng thống Mỹ 2020: Người đang bầu, Trời đang nhìn

Trước mặt Thiên Chúa, trong trận chiến tranh cử này, mỗi người đều đang được khảo nghiệm. NGƯỜI ĐANG BẦU, TRỜI ĐANG NHÌN.