Trung Quốc ban hành chỉ lệnh cho ‘chính quyền sắp tới’ của Biden

Hoàn cầu Thời báo yêu cầu Mỹ: Tuân theo Bắc Kinh, không thách thức ưu thế kinh tế giả định của TQ và mở cửa thị trường nội địa Mỹ mà không cần kiểm soát.