Theo Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ, chế độ Trung Quốc Cộng sản bây giờ đã có nhiều thiết bị phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hơn Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện Mike Rogers trong buổi điều trần gần đây về mối đe dọa do Trung Quốc đặt ra đã thừa nhận rằng chế độ Trung Quốc Cộng sản đã vượt qua Mỹ về số lượng thiết bị phóng ICBM.

Ông Rogers nói: “Trung Quốc Cộng sản đang mở rộng nhanh chóng khả năng hạt nhân. Họ đã tăng được gấp đôi đầu đạn hạt nhân trong 2 năm qua. Chúng ta đã từng ước tính họ phải mất một thập kỷ để đạt được con số đó”.

Chúng tôi cũng vừa được Bộ Quốc phòng thông báo rằng Trung Quốc Cộng sản bây giờ đã có nhiều thiết bị phóng ICBM hơn Mỹ”, ông Rogers cho hay.

Trước đó, từ năm 2021, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát hành báo cáo ước tính Trung Quốc Cộng sản có thể mở rộng kho vũ khí hạt nhân lên mức 1000 vũ khí hạt nhân vào năm 2030.

Vào đầu tháng 12/2022, Đô đốc Charles Richard, khi đó đang là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ đã gửi Quốc hội một tài liệu mật về tình hình kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.

Đô đốc Richard phải gửi báo có tới Quốc hội theo quy định của Khoản 1648 của Công Luật. Luật này yêu cầu Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ phải thông tin cho Quốc hội liên bang nếu và khi Trung Quốc vượt qua Mỹ về số lượng ICBM, số lượng thiết bị phóng ICBM hoặc số lượng đầu đạn trang bị cho ICBM.

Vào thời điểm đó, phiên bản giải mật của tài liệu Đô đốc Richard gửi Quốc hội không nêu rõ Trung Quốc đã vượt Mỹ về số lượng ICBM, số lượng thiết bị phóng ICBM hay số lượng đầu đạn trang bị cho ICBM.

Trong tài liệu mới đề ngày 26/1/2023, Tướng Anthony Cotton, lãnh đạo đương nhiệm Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ đã nêu rõ rằng Trung Quốc Cộng sản đã vượt Mỹ về số lượng thiết bị phóng ICBM, nhưng chưa có nhiều hơn về số lượng ICBM, cũng như đầu đạn trang bị cho ICBM.

Số lượng thiết bị phóng ICBM cố định trên mặt đất và cơ động tại Trung Quốc vượt qua số lượng thiết bị phóng ICBM của Mỹ”, Tướng Cotton viết trong tài liệu gửi Quốc hội.

Theo tài liệu của Tướng Cotton, Trung Quốc hiện có hơn 400 thiết bị phóng ICBM, nhưng sở hữu ít hơn 400 ICBM và ít hơn 400 đầu đạn trang bị cho ICBM.

Xuân Thành