Truyền thông cánh tả Mỹ chuyển hướng quan điểm về nguồn gốc COVID-19

Các cơ quan truyền thông cánh tả tự do cuối cùng đã thừa nhận rằng COVID-19 có thể có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán