TT Biden dựa vào cựu TT Obama nhiều hơn khi Nhà Trắng chịu áp lực từ nhiều cuộc khủng hoảng

TT Biden dường như đang dựa vào sếp cũ Obama nhiều hơn để cải thiện nền kinh tế quốc gia cũng như triển vọng về tương lai của Đảng Dân chủ.