Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký duyệt luật chính thức cấm sự tồn tại của bất kỳ danh hiệu “tổng thống” nào khác ngoài danh hiệu ‘tổng thống liên bang’ trong toàn lãnh thổ Liên bang Nga. Luật này cũng cho phép tổng thống liên bang có quyền sa thải các lãnh đạo khu vực.

Embed from Getty Images

Từ năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ, lãnh đạo của Cộng hòa Tatarstan, một khu vực nằm trong phần lãnh thổ châu Âu của Liên bang Nga, cũng đã được gọi là tổng thống.

Cũng trong những năm 1990 đó, nhiều lãnh đạo khu vực khác thuộc Liên bang Nga cũng được gọi là tổng thống, trong đó có Yakutia, Chechnya, Dagestan, và Udmurtia.

Nhưng sau đó, chỉ còn lại duy nhất Cộng hòa Tatarstan tiếp tục gọi tên người đứng đầu nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga này là tổng thống và điều đó trở thành vấn đề tranh cãi kéo dài giữa Moscow và Kazan.

Dự luật vừa được Tổng thống Putin ký thành luật đã được ít nhất 2/3 của 85 thực thể có quyền bầu cử trong Liên bang Nga phê duyệt và đủ điều kiện để được thực thi bất chấp Hội đồng nhà nước của Cộng hòa Tatarstan phản đối.

Tatarstan bây giờ sẽ có thời hạn đến tháng 6/2022 để thay đổi tên chức danh của người đừng đầu nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga này.

Luật mới nêu rõ: “Chức danh của vị trí quan chức cấp cao nhất của một khu vực trực thuộc Liên bang Nga là ‘người đứng đầu’. Chức danh như vậy không được chứa các từ và cụm từ cấu thành danh vị nguyên thủ quốc gia, Tổng thống của Liên bang Nga”.

Luật mới cũng có các quy định mới đối với vị trí người đứng đầu các khu vực, chẳng hạn như một nhiệm kỳ hợp nhất của chức danh lãnh đạo khu vực đều là 5 năm. Nhưng mỗi khu vực có thể tự xác định giới hạn số nhiệm kỳ tái cử tối đa.

Ngoài ra, luật mới cũng cho phép tổng thống liên bang có quyền sa thải một lãnh đạo khu vực do không còn niềm tin vào vị đó. Lãnh đạo khu vực cũng sẽ phải rời nhiệm sở nếu người này lưu trú dài hạn ở nước ngoài hoặc nhận quốc tịch của quốc gia khác.

Như Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: