TT Trump đưa SMIC và CNOOC của Trung Quốc vào danh sách đen quốc phòng

Chính quyền TT Trump đang chuẩn bị đưa nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC và Tổng công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC vào “danh sách đen” quốc phòng.