Tuyên bố chung G7 lên án Trung Quốc vi phạm nhân quyền và yêu cầu điều tra nguồn gốc COVID-19

Tuyên bố chung G7 lên án vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc.