Theo khảo sát gần đây của Morning Consult, tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Joe Biden đang là thấp hơn mức tín nhiệm của tất cả các thống đốc tiểu bang. Tỷ lệ tín nhiệm của ông Biden thấp hơn mức 30% ở 17 tiểu bang và có một tiểu bang rớt xuống mức 18%.

Embed from Getty Images

5 trong 6 thống đốc có mức tín nhiệm thấp nhất là thành viên Đảng Dân chủ. Thống đốc Kate Brown (Đảng Dân chủ) của bang Oregon có mức tín nhiệm thấp nhất, 43%, theo khảo sát của Morning Consult.

Thống đốc Phil Scott (Đảng Cộng hòa) của bang Vermont là thống đóc có mức tín nhiệm cao nhất, 71%.

Thống đốc Ned Lamont của bang Connecticut là thống đốc duy nhất của Đảng Dân chủ lọt vào top 10 thống đốc có tỷ lệ tín nhiệm cao nhất.

Ba thống đốc có tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất là Kate Brown (Đảng Dân chủ) của bang Oregon, Doug Ducey (Đảng Cộng hòa) của bang Arizona và David Ige (Đảng Dân chủ) của bang Hawaii.

Trong khi đó, tờ Daily Wire dẫn một cuộc khảo sát từ Civiqs, công ty phân tích và thăm dò trực tuyến, cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Bien là 37%, trong đó tại tiểu bang Tây Virginia tỷ lệ tín nhiễm của ông Biden là thấp nhất.

Cụ thể mức tín nhiệm – bất tín nhiệm của ông Biden theo khảo sát của Civiqs tại các tiểu bang như sau:

(Bôi đậm là các bang ông Biden có mức tín nhiệm dưới 30%)

 • Alabama: 25-67
 • Alaska: 33-59
 • Arizona: 37-55
 • Arkansas: 25-68
 • California: 46-42
 • Colorado: 39-52
 • Connecticut: 41-48
 • Delaware: 39-51
 • Florida: 38-55
 • Georgia: 31-59
 • Hawaii: 51-38
 • Idaho: 26-68
 • Illinois: 42-47
 • Indiana: 28-64
 • Iowa: 33-59
 • Kansas: 29-63
 • Kentucky: 24-69
 • Louisiana: 28-63
 • Maine: 43-49
 • Maryland: 48-41
 • Massachusetts: 48-40
 • Michigan: 38-53
 • Minnesota: 40-50
 • Mississippi: 30-62
 • Missouri: 29-63
 • Montana: 33-59
 • Nebraska: 27-64
 • Nevada: 37-55
 • New Hampshire: 44-48
 • New Jersey: 45-44
 • New Mexico: 38-53
 • New York: 44-45
 • Bắc Carolina: 37-56
 • Bắc Dakota: 23-71
 • Ohio: 30-61
 • Oklahoma: 22-71
 • Oregon: 42-48
 • Pennsylvania: 38-54
 • Rhode Island: 44-45
 • Nam Carolina: 29-62
 • Nam Dakota: 27-66
 • Tennessee: 25-67
 • Texas: 30-61
 • Utah: 28-62
 • Vermont: 55-36
 • Virginia: 38-53
 • Washington St.: 44-46
 • Tây Virginia: 18-77
 • Wisconsin: 39-52
 • Wyoming: 23-72

Như Ngọc

Xem thêm: